maandag 6 december 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Europese niet-openbare aanbesteding - selectie installatie-adviseur - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

IBM- en SAP expertise - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwijderen graffiti en beplakking en aanbrengen coatings - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

SZW-CATM-HIS-MC specialistische reiniging - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reiniging van gebouwen
Lees verder

Duurzaam beheer sloten en bermen - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren en onderhouden van tractoren en aanverwante dienstverlening - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

SZW EA Monitor en evaluatie van de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2021-0087 Raamovereenkomst BGT inmetingen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inzamelen gft (Breda, Moerdijk) en inzamelen en verwerken glas en OPK (Zundert) - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Software financiële administratie - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Rietland maaien Deelgebied O Rottige Meente en Brandemeer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst vervanging/aanpassing buiteninstallaties Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Rietland maaien deelgebied L Rottige Meente en Brandemeer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Volwasseneducatie Rivierenland 2022-2026 - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Rietland maaien Deelgebied P Rottige Meente en Brandemeer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Buitengroen- en terreinonderhoud - Stichting Spaarnesant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Fiscale dienstverlening 15 oktober 2021 e.v. - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Burgemeestersbuurt, herinrichting - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Leveren en beheren van een financiële SaaS-applicatie - Gemeente Bodegraven - Reeuwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Integraal Groenonderhoud Zuid-Oost - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Moerasruigte maaien Zaans Rietveld - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

20639 | Masterplanproject Prinsenhof Optimalisatie Huurpand (Ontwerp) te Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Opslag verwijderen VAK - D Fochteloerveen N2000 - Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31166093: Actualisatie onderzoeksprogramma Verzilting - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

International progress test - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Rietland maaien deelgebied E Rottige Meente en Brandemeer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU - Kempenkind - Laptops en toebehoren - Onderwijsstichting KempenKind
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Rietland maaien deelgebied C Rottige Meente en Brandemeer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hulp bij het Huishouden 2022 e.v. - Gemeentehuis Dalfsen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Kempenkind - Chromebooks en toebehoren - Onderwijsstichting KempenKind
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Telefonie gemeente Landgraaf/gemeente Brunssum - Gemeente Landgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf conform art. 4.16 AW 2012 - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Natuurbrandverspreidingsmodel - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verpleegkundige team Outbreak, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Clientervaringsonderzoek sociaal domein Rijnstreek - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Onderzoek naar tevredenheid bij...
Lees verder

Marktconsultatie Documentgenerator Onderwijs- en examenregeling (Hogeschoolgids) - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Systeem...
Lees verder

Raamovereenkomst voor levering, installatie en onderhoud van verkeersregeltoestellen (iVRI's) - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Rietland maaien deelgebied F Rottige Meente en Brandemeer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Directievervoer - Centraal Bureau voor de Statistiek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Netwerkcomponenten - Stichting IJsselgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Computertoebehoren - Stichting IJsselgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Tablets - Stichting IJsselgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Laptops - Stichting IJsselgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Desktops - Stichting IJsselgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Orthopedische Heup Implantaten - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Accountantsdienstverlening - Stichting Breda University of applied sciences
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, WEST-NEDERLAND...
Lees verder

Technische adviesdiensten Programma Campus Sloterdijk te Amsterdam - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

CCTV-systeem Ocean Going Patrol Vessels - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats...
Lees verder

22661 PI Scheveningen, Design & Build Tijdelijk Justitieel Centrum voor Somatische Zorg te Scheveningen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie voornemen gunning Europese aanbesteding voor 'inhuur personeel' (personeel niet in loondienst/ PNIL). - Gooise Scholen Federatie
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Bevolkingsonderzoek Nederland - Stichting Bevolkingsonderzoek Oost
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Het ontwerpen en realiseren van ongelijkvloerse kruispunten N359 (Best Value). - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Duurzame bloemen Belastingdienst - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Guaranteed Capacity Strategic Sealift - Dutch Mod - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Rietland maaien Deelgebied Z Rottige Meente en Brandemeer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding GT Mobiele Communicatie 3 - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Applicatielandschap Onderwijs Instellingen - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ex ante mededeling Buitenlandse reizen - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Programma voor beginnende leidinggevende bij de Rijksoverheid (IUC21-611) - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Inhuur Personeel Technische dienst en Databeheer - Stichting Routebureau Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Sociaal medisch onderzoek - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Belastingapplicatie(s) - Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Ultra Lage Vriezers - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Koelkasten en diepvriezers
Lees verder

Kantoormeubilair - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw bedrijfspand Transformatorstraat 1 te Veenendaal (vervolg) - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Beeldroutering en opslag Amsterdam UMC, locaties AMC en VUmc - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Rijksbrede aanbesteding Vakliteratuur & Abonnementen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maatregelen Machinerichtlijn en Arboveiligheid Bruggen en Sluizen - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rietland maaien deelgebied B Rottige Meente en Brandemeer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Implementatiepartner Upgrade en Migratie Website naar Drupal 9 - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontsluiting SAP S/4HANA naar POWER BI inclusief beheer - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cyclisch onderhoud bomen gemeente Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Implementatie SAP Funds Management, support & projecten SAP Finance - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder