Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Geohydrologie gemodelleerd in Triwaco - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31102751: het ontwerpen en uitvoeren van de verbreding van de A1, Apeldoorn - Azelo fase 1 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2017 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

NO inhuur notulist commissie Awb - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rijswijk-Rotterdam - PHS DS3B Afbouw - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland...
Lees verder

Aanbesteding Corporate Finance Advies Verbonden Partijen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van kantoordrukwerk, promotioneel drukwerk, toetspapier en reprografie - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor Webdiensten; Beheer en Ontwikkeling (development), Ontwerp (Design) Projectmanagement, Strategie en Marketing - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbo-dienstverlening 2021 - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding Renovatie HJG WCS - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

NU PROOLeiden - Tablets en toebehoren Orion - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ict hardware - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Offerteaanvraag Onderzoek Mogelijke meerwaarde van routine zorgdata STIZON datanetwerk voor wettelijke taken Zorginstituut - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Senior adviseur Milieuvergunningen Industrieel (32 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leermanagementsysteem (LMS) - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Inburgering: Taalonderwijs Z-route - West Twente - Gemeente Wierden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging van een wijziging van de opdracht "Opstellen RAW bestek voor de renovatie van de start- en landingsbaan van Maastricht Aachen Airport" - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Hovenierswerkzaamheden terreinen RWZI's, Rioolgemalen & Peilregulerende objecten HHNK - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior adviseur Milieuvergunningen agrarisch (28 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor Opmaak en creatieve DTP - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Implementatiemanager GGD 3.0 - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

High-force dynamic mechanical thermal analyser (DMTA) - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA FNA: Catering disposables en persoonlijke verzorging - groothandel - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NU Curio -U034 Advies, begeleiding financiële dimensie vaststelling opleidingsaanbod MBO 2 - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA FNA: Schoonmaak artikelen en materialen - groothandel - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Theaterstoelen Isala Theater CAPELLE AAN den IJssel (EU/M53/2021-039) - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DOS-2021-0006863 - Ontwikkelaar/makelaar/verbinder Circulaire Zonne-energie - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

EA FNA: Sanitair papier en dispensers - AMC en VUMC - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA FNA: Sanitair papier en dispensers - UMC Maastricht+ - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst milieukundige bodemdiensten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-02-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA FNA: Sanitair papier en dispensers - UMC Groningen - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA FNA: Sanitair papier en dispensers - UMCU - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Drimmelen - Gemeente Drimmelen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Brandverzekering Luchtverkeersleiding Nederland - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Brandverzekering gemeente Heemskerk - Gemeente Heemskerk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verwerken van blusschuim fase II te Doetinchem - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Contactcenterdiensten - Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Bewerken, selecteren en beschrijven archieven gemeente Harderwijk - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding ''leveren van beplanting'' - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inspectie, onderhoud en levering materialen binnensportaccommodaties - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Faceshields ten behoeve van noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst licenties LvC - Gemeente Boxmeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Openbaar Groen - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Concrete Bridge Girders 10335 - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Projectmedewerker programma Transitie Corona - Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden - Laptops - Onderhandeling - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie en aanbesteding Mediaservices, Repro en decentrale scan- en printinfrastructuur - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden - Laptops - Onderhandeling - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

EA Kantoor- en schoolmeubilair t.b.v. ROC Friese Poort en Friesland College - ROC Friese Poort, Centrale Diensten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering en onderhoud van 2x vrachtauto met haakarm en 3x haakarmcontainers MarEODD - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Onderhoud openbare verlichting - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Bestek 2388 N327 Nieuwbouw van 1 VRI en vervanging van 4 VRI's inclusief 15 jarig onderhoud - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT-Hardware - Stichting Wonderwijs, samenwerkingsbestuur voor openbaar en katholiek onderwijs in Overbetuwe en Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Informatiearchitectuur en onderliggende ict-infrastructuur gemeente Urk - Gemeente Urk
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud dikstofpompen - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

MQ-9 aircrew training - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

WGA-Eigenrisicodragersverzekering ten behoeve van Stichting AMOS - Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Financieel medewerker - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Personeels- en salarisadministratie - INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Afvalinzameling - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beveiliging en verkeersregelaars - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Elektrische voertuigen gemeente Heusden - Gemeente Heusden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf onderhandelingsprocedure Sociale en Specifieke Diensten aanbesteding Onderwijsroute voor MBO 2 t/m 4 bovenregionaal Noord-Holland Noord. (de regio Alkmaar, West Friesland en Kop van Noord-Holl - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

Onderhoud voor E&W, zonwering, liften, brandveiligheid en inbraakopvolging - Willibrord Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Geografisch beheersysteem (aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf) - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Laadmanagement en voertuigmonitoring - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder

Archeologisch onderzoek Oosterwold deelgebied 1B - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Programmamanager Dienstverlening - Gemeente Uithoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Records manager - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Toezichthouder kinderopvang - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Coordinate-measuring machine - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Flexibele schil inkoopdienstverlening Gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Curatieve Melding Systeem (CMS) (aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf) - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Reintegration Assistance and Provided Services concerning national returnees of third countries - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-26461-21: Levering, installatie, beheer en onderhoud ANPR-systeem - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

RAW-bestek Maaien van bermen en sloten buiten de kom in gemeente Bernheze 2022 - 2023 - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Vrachtwagen met haakarmsysteem en autolaadkraan - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure:...
Lees verder

Nieuw camerasysteem inclusief bijhorende diensten en services - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gezondheidsmonitor jongvolwassenen - Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding E-HRM - ROC Friese Poort, Centrale Diensten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Pomp packages voor WarmtelinQ/Gasunie - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

RAW-bestek Onderhoud speelvoorzieningen - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie inzake CAD informatievoorzieningen systeem - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder

Metocean Assessment (incl. database) for Dutch offshore wind farm zones (WFZs). - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cameratoezicht Gemeente Schiedam - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Concessieopdracht Buurthubs/- depots - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maaien gazons gemeente Tholen - Gemeente Tholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inzet Ondersteuners Jeugd en Gezin (OJG) gemeente Westerkwartier - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoud renovatie openbaar groen Nissewaard - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Datalijnen, mobiele en vaste telefonie - Stichting Koraal Groep Bestuurscentrum L
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Generieke ICT-Dienstverlening - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Watermeterwisselingen - Evides NV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

VWS EA ROVK Cadeaukaarten VWS - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Juridische dienstverlening Hyperscalers ten behoeve van het Ministerie van Justitie en Veiligheid - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BZ EA Cadeaukaarten - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom gevaarlijk afval - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Market Consultation - Reversing the Flow - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake...
Lees verder

NFU Europese Aanbesteding Brandverzekering UMC's - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schuldhulpverlening voor particulieren en ondernemers - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Biedprocedure woningbouw Vrijetijdsboulevard te Roden - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wijziging opdracht - eHRM systeem - Koning Willem I College
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Surplus - Touchscreens - Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medicijnkoelkasten - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwijderen onkruid op verharding en verwijderen natuurlijk afval in de Gemeente Krimpenerwaard - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure:...
Lees verder

Planner, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Charge Point Operator backoffice applicatie en ondersteunende diensten - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Levering van diensten ICT-beheer en onderhoud ten behoeve van Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz - Omnibuzz
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WGA-Eigenrisicodragersverzekering ten behoeve van Gemeente Valkenswaard - Samenwerking A2 gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

21579| Ondersteuning bij huurobjecten | Regio Zuid-West - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering retail, food & beverage artikelen - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

Afvaldiensten - Terra
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EV Laadpalen - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

RMN - Uitzendkrachten tot en met schaal 8 - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Reinigen van kolken, gemalen en randvoorzieningen - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-02-2022 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111, NOORD-NEDERLAND NL1...
Lees verder

Allround administratief medewerker afsprakenlijn, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Omgevingsmanager N2000 Vennen Veluwe - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Flexibele arbeid project-, technisch- en zonemanagement, civiel opdrachtgeverschap en adviesdiensten gebiedsontwikkeling, energietransitie en openbare ruimte - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Operationele Autolease - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

VWS EA Evaluatie Transparantieregister Zorg - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Slibdroger Alkmaar: bouw van slibbunker, loshal en procesgebouw en overige infra en civiele werkzaamheden. - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Gemeente Leusden - Open House 'Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden' - Gemeente Leusden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-02-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Leusden - Open House 'Algemene Voorziening Ondersteuning Thuis' - Gemeente Leusden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-02-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Overeenkomst beheer en onderhoud Wide Area Network - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Groenonderhoud bedrijventerrein Borchwerf I - gemeente Roosendaal voor Ondernemersvereniging Borchwerf I - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA onkruidbeheersing op verharding - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Storage & Compute Dienstverlening - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

201800303.035 - EA Sanitaire Supplies voor de Defensie Locaties d.t.v. UBR|HIS - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Netwerksupport - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Exploitatie Sportaccommodaties Uitgeest - Gemeente Uitgeest
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-11-2050 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 | Procedure: Openbaar | CPV: Exploitatie...
Lees verder

23600 Raamovereenkomst adviesproducten op gebied van financiële dienstverlening project "Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen" - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

6-D-92134-21 Marktconsultatie Jeugd lokaal tarieven - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke en aanverwante...
Lees verder

Milieu-incidentenbestrijding voor 9 gemeenten - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411,...
Lees verder

NU U033 Curio - Programmamanager agenda beroepsonderwijs 2 - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Meubilair Tilburg University - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering van lichte bedrijfswagens aan diverse Midwaste leden - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding IT Werkplek hardware - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder