Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Inzameling, transport en verwerking huishoudelijke afvalstromen incl. aanvullende dienstverlening - Gemeente Venray
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure:...
Lees verder

Betonputten voor ondergrondse containers - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-12-2021...
Lees verder

Provincie Gelderland organiseert marktdag in aanloop naar aanbesteding Railterminal begin 2022 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Offerteaanvraag Onderzoek Methodiek van de Verzekerdenraming - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Leermiddelen primair onderwijs - Stichting Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gebied Zee-Zevenaar - Herstel landhoofd kunstwerk 26.521 K-X00015 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Communicatiedrukwerk UvA/HvA - Hogeschool van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Onderhoud Reparatie en Banden voor Ambulancevoertuigen en overige voertuigen VRR - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Engineering en realisatie verbouwing Het Klooster Nuenen - Gemeente Nuenen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voorbehouden opdracht Serviceprovider post - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Broker voor de inhuur van personeel - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud sportvelden gemeente Heerenveen - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Friesland NL126 |...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Operationeel parkeerbeheer - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Realisatie van de aanleg natuurgebied Krimpenerwaard (Raamovereenkomst) - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

EA Leermiddelen PO SIVON - Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding "Levering en onderhoud winterdienstmaterieel" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Marktonderzoek - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Inhuur Ambulancepersoneel 2021-2024 - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Keuren en onderhoud brandweermaterieel en -materiaal - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gemeentelijke voorlichtingspagina's - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

levering en onderhoud van trapliften - gemeente Oosterhout en gemeente Waalwijk - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding overslag, transport en vermarkting OPK gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort - Spaarnelanden N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inkoopadviseur - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337 |...
Lees verder

Medewerker bron- en contactonderzoek, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering campagneborden en -frames verkeersveiligheid - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel Analist Regievoerder P&C Cyclus - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie inzake levering monoclonale anticlichamen achteraf - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Ervaren Landschapsontwerper- Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud zware brandweervoertuigen - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud zeefbandpersen en bandfilters (her-aanbesteding) - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raambestek Elementenverharding - Gemeente Heemskerk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Brokerdienstverlening ten behoeve van Waterkracht - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor de...
Lees verder

Inspecties watersysteemwerken en rioolgemalen - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Industriële inspectiediensten
Lees verder

Website IFV - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Geohydrologie gemodelleerd in Triwaco - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Financieel systeem Gooi en Vechtstreek - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Milieu Effect Rapportage Oostpolder - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

OLP Wijzer Opvang & Onderwijs i.s.m. de Onderwijs Inkoop Groep - Stichting Wijzer in onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ongevallenverzekering ten behoeve van Veiligheidsregio IJsselland - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure:...
Lees verder

Architectenselectie omvorming zwembad de Tongelreep (2) - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Thuiswerk Meubilair - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vooraankondiging Gastvrij Beveiligen (Best Value) - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beveiligingsdiensten
Lees verder

Streamingdiensten Raadzaal - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CNS Ede - EA - ICT Hardware - Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inzameling, transport en verwerking van glas, oud papier en karton - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Open house: Hulp bij het Huishouden - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Lichtmastreclames - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Selectie in het kader van de niet-openbare nationale aanbesteding voor Aanpassing 2 rotondes Oosttangent - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gunnen uitvraag AV7002 Sr beleidsadviseur Retail-Economische Zaken - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, OOST-NEDERLAND NL2,...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Sluis 2022-2024 - Gemeente Sluis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zeeuwsch-Vlaanderen...
Lees verder

Raamovereenkomst Onderhoud elementenverhardingen Alkmaar – Stad - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-W-11488-21: AANBESTEDING Revitalisering Museumparkgarage - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding uitvoerende partijen nieuwbouw Ashram College Alphen aan den Rijn - SCOPE scholengroep Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND...
Lees verder

Meten binnenvaart - Stichting Connekt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur ondersteuner Onderhoudsbeheersysteem - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Documentatie en abonnementen - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel Management Systeem Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Postdienstverlening gemeente Dijk en Waard - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ultrastable Laser System for Quantum Computing with Strontium Rydberg Atoms - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Snowequipment - snow blower sweeper - Eindhoven Airport N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Flexibele schil Mobiliteit en Verkeer - Gemeente Wijdemeren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA (Standaard)licenties en Software Asset Management voor provincie Flevoland (2022) PFL - 2847796 - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanleg 4 bruggen Achterburggracht te Zuid-Scharwoude - Gemeente Langedijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 |...
Lees verder

Full body scanners - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

A08.194.2021 Levering grond - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Senior BI Specialist - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Schilderwerkzaamheden - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Projectmatig Correctief Onderhoud (PCO) - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie 2 BeGenius Analysers moleculair-microbiologische bepalingen - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Beheer en onderhoud E&W Installaties - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Begeleiding mantelzorg - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Projectmanager Zorgcontinuïteit en Advies - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ingenieursdiensten - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gezamenlijke Europese aanbesteding totaalleverancier leermiddelen - R.K.B.S. De Springschans
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Softwarebroker, Levering Standaardprogrammatuur en Aanverwante Dienstverlening - Gemeente Delft
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Experts mobiliteit en duurzaamheid programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Transport en verwerking afval milieustraten - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

communicatie - Stichting Vilans
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding kernapplicaties - Gemeente Weststellingwerf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectmanagementbureau nieuwbouw Drenthe College Emmen - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Warme drankenautomaten - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanleg en renovatie groenvoorzieningen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwerpdiensten Verzamellocatie Drachten Noorderend - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

BZ ROVK Validation and Learning Partner Somalia - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Parkeersysteem tbv parkeergarage centrum Schalwijk te Haarlem - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Interne groenvoorziening Hogeschool Leiden - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

A02.11.2020 Levering bedrijfskleding, PBM's en schoeisel ten behoeve van Cluster Beheer en DZB van de gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder