donderdag 16 december 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Uitzendbureaus - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebied Zuid-Holland Zuid - Vervangen besturing TTI Willemsspoortunnel - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Senior Landschapsontwerper - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

VNGR - Stakeholder Engagement specialist - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Europese aanbesteding arbodiensten - Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Omgaan met invasieve exoten in de droge duinen - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Oorzaken van tegenstrijdige aantalstrends bij insectenetende vogels van droge bossen en heide: zullen herstelmaatregelen tegen verzuring helpen? - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Kansen voor biodiversiteit bij klimaatmaatregelen in het laagveenlandschap - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verhuis- en opslagdiensten - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Besloten busvervoer 2021 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kalkarme Grijze duinen of Duinheide? De rol van wortelbiomassa, P-beschikbaarheid en plantstrategieën bij kleinschalige verstuiving in kalkarme en kalkrijke duinen - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Voertuigen ondergrondse afvalinzameling - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Adviesbestek Nieuwbouw Filtergebouw PS Sellingen - N.V. Waterbedrijf Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 |...
Lees verder

Peuteropvang en voor-en vroegschoolse educatie (VVE) 2022-2027 - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ongediertebestrijding - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marketing en Communicatiebureau - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Kantoormeubilair - Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WPB Eindhoven Zuivering en Berging & Distributie - E&PA - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Renovatie besturingskasten gemalen - Gemeente Houten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Geophysical investigations IJmuiden Ver Wind Farm Zone (sites V and VI) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Mobiele Telefonie Politie - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-W-29259-21: Nieuwbouw dierenasiel Abraham van Stolkweg 33 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebied ZuidWest - Saneringen sporen en wissels in Zuid-West Nederland - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maatwerkleerinterventies Rijkswaterstaat - 31169311 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Summa - Architect IT - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Summa - Business Analist - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Overslag en transport HRA en GFT - Gemeente Boxtel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Trekvlietzone Den Haag - Deelgebied 1, Onderhandeling kavel 1B - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage NL332...
Lees verder

31166710 Bouwteamovereenkomst versterking Rozenoordbrug - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Back Office Ingenieursdiensten Projectorganisatie Aanpak Thorbeckeweg (AVANT) - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NOORD-NEDERLAND...
Lees verder

Industriële reiniging - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

B1 en Z-route - Gemeente Roermond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leerroutes nieuwe Wet Inburgering Achterhoekse gemeenten - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese aanbesteding voor brandstoffen - Gemeente Goes
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WFRL-11-19782 Damliggers - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging van vrijwillige transparantie inzake applicatie Join van leverancier Decos - Werkorganisatie gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Gezamenlijke Europese aanbesteding totaalleverancier leermiddelen - R.K.B.S. De Springschans
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwteampartner Open Club Klimmen (OCK) te Klimmen - Gemeente Voerendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

1-D-11207-21: Levensvatbaarheidsonderzoeken - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNGR - Directieadviseur/secretaris van het MT - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Bovenleidingmontagevoertuig - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-01-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Realisatie uitbreiding Quarleskade te Vlissingen-Oost - North Sea Port Netherlands N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie opvang en vervoer van gevonden huisdieren - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie opvang van gevonden huisdieren - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur Brugoperator - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Achteruitgang van kenmerkende diersoorten in vennen - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

research on Knowledge for Nutrition (K4N) - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst licenties LvC - Gemeente Boxmeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sfeerverlichting Sittard-Geleen - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Onderhoud van straatverlichting
Lees verder

Integrale spoormeting GVB Amsterdam - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Vormgeving en opmaak corporate communicatie en huisstijlmiddelen GoedopWeg - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Pentest partij - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Plaatsen en onderhouden PV-installaties diverse locaties provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU Leo Kanner - Laptops en toebehoren onderhandeling - Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Onderhoud installaties Sportcampus Zuiderpark - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NU Leo Kanner - Desktops - Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Kindwijs - Schoonmaak Bosseschool - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs op Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Kindwijs - Schoonmaak Prins Maurits - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs op Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

WGA Eigenrisicodragerschap - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Drukwerk en aanverwante producten - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-02-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Medewerker Klachten & Publieksreacties, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Kindwijs - Schoonmaak Oranje Nassau - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs op Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Nieuwbouw Kindcentrum De Horsten - Stichting Brigantijn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2022...
Lees verder

Senior Adviseur Energietransitie - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

31165969: Raamovereenkomst Biologie - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Laboratoriumkasten - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriummeubilair
Lees verder

Civieltechnisch onderhoud inclusief calamiteiten - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Toezichthouder Civiele Projecten - Gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Consulent WMO - Gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-W-12472-21: Dempen Rijnhaven en bijbehorende werkzaamheden - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-01-2022...
Lees verder

Herontwikkeling Leeuweriksweg - Gemeente Uden
Type publicatie: Resultaten van prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Zonnefietspaden in drie provincies - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2022...
Lees verder

Natransport Transferium Renesse (Mobiliteitshub) 2022-2029 - gemeente Schouwen-Duiveland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Project Online-meters waterlijn WSHD - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Concessie A0-tweezijdige reclame frames in de gemeente Alkmaar - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud tractoren en aanbouwdelen - SWB Midden Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WGA ERD Verzekering Stichting P.C.V.O.E. - Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding beveiligingsdienstverlening (P1) en evenementen (P2) - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

31123736: Het ontwerpen en uitvoeren Overnachtingshaven Lobith, locatie Spijk - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Bestek 2370 N310 tussen km 61.8 en km 73.0 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitgebreide gevaren (Brand)verzekering Gemeente Stadskanaal - Gemeente Stadskanaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maaien gazons 2022 gemeente Oirschot - Gemeente Oirschot
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren van afvalinzamelvoertuigen met achterbelading” - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure:...
Lees verder

Het leveren, installeren en onderhouden van een Parkeermanagementsysteem t.b.v. parkeergarage Sluisdijk - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Revitalisering Audiovisuele middelen - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Fonds Manager Brabant Outcomes Fonds 2 - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RAD|Mendix Advanced Business Engineers - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Flexibele schil payrolldienstverlening, uitzenden en detacheren - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal onderhoud openbare ruimte 2022 en verder - Gemeente Kaag en Braassem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek - EA - ICT-Hardware - Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Pandbeveiliging - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Rehabilitation and Extension of Drinking Water Systems in Secondary Centres of the Concession of SOMAPEP-SA in MALI. - Invest International Public Programmes B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding multifunctionals - ASKO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder