maandag 13 december 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Beschikbaar stellen van materiedeskundigen op het gebied van Integrated Logistics Support (ILS) en engineering t.b.v. MatLogCo - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market consultation Project support and advice for project "Transitioning Ethiopian Horticulture to a Sustainable Export Alternative Fresh Fruit and Vegetables sector in Ethiopia'' - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Drie veegmachines - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 |...
Lees verder

Ontwerp en realisatie Huis van de Stad fase 2 te Rijswijk - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

31145697: Vervangend beslis- en besturingssysteem voor de Stormvloedkering Ramspol - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

Water Transport Systemen 500 (WTS 500) - Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Ede - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Lease, aanschaf & onderhoud (elektrische) vrachtwagens - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Land- & Lucht fotografiediensten - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren van lappersauto's en kleine zijladers - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

21.223-HR Inhuur flexibele arbeidskrachten - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inrichten van milieustraten, containertransport en verwerken van grof afval GR afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel - Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Collectieve zorgverzekering voor minima - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Uitzendarbeid - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, Kop van...
Lees verder

Automatisering Bezetting- en benuttingsmetingen aangepaste versie. - Hogeschool Van Hall Larenstein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Flexibele en tijdelijke inhuur ICT-personeel 2022-2026 - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Administratief ondersteuner klachtenafhandeling - Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verpleegkundige medische informatielijn - Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Assessments - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kaaslijn - Hogeschool Van Hall Larenstein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker bron- en contactonderzoek, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Technische ge- en verbruiksartikelen, gereedschappen en klein materiaal - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31143393: Groot Onderhoud 21-22 NN West incl. VenR A32 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-07-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Elektrische veiligheidskeuringen van de Medisch geclassificeerde ruimten conform de NEN1010-710 en de NEN3134 - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-26376-21 Jeugdhulp - OZA Specifiek - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Sportparken - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Software broker - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

General Liability Insurance - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Landelijk - Portofonie Diensten ProRail Incidentenbestrijding met een landelijk dekkend netwerk - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Maaien bermen en watergangen, gemeenten Asten en Someren - Gemeente Asten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Openbare gemeentelijke buitenruimte 2022-2024 - Gemeente Zeewolde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Opsterland - Europees openbare aanbesteding Levering Brandstoffen - Gemeente Opsterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering voor groenrenovatie - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Selectie uitvoerende partijen (ver)nieuwbouw Bossche Vakschool - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst realisatie groenrenovatie - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Agrarisch perspectief in de gebiedsgerichte aanpak groen blauw - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheerondersteuning Openbare Verlichting, VRI en Sportveldverlichting - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Levering 238 aggregaten 2kW draagbaar benzine + raamovereenkomst reservedelen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inzet instructeurs t.b.v. politie specifieke rijopleiding (PA) - Politie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

CRM implementatie - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst laboratoriumapparatuur - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Flatracks - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Experts for apparel and home textiles sector in Egypt - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

WGA ERD verzekering ROC Ter AA - Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31173348 Herstelwerkzaamheden HW-calamiteit Grensmaas Maasband - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31173355 Herstelwerkzaamheden HW-calamiteit Grensmaas Kokkelert - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inlenen tijdelijk personeel - Stichting Yuverta (De Drie AOCs)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31173350 Herstelwerkzaamheden HW-calamiteit Grensmaas Urmond en Bobberg - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31173351 Herstelwerkzaamheden HW-calamiteit Grensmaas Veer Berg-Meeswijk - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Sealing materialen - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Projectassistent Mastvervangingsprogramma - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leerlingenvervoer - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien ruw gras Hoeksche Waard West - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA - RAW-bestek Onderhoud geluidsscherm A2 (2021-2024/25/26) te Maarssenbroek - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beveiligingsdiensten t.b.v. de Provincie Zuid-Holland - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland...
Lees verder

Kantoorartikelen en Papier KNAW - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Pre-Depot provincie Overijssel - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

ICT Hardware 2022 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Print- en scanfaciliteiten - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Fotokopieer- en...
Lees verder

Gemeente Borger-Odoorn - Onderhoud sportvelden - Gemeente Borger-Odoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Busremise Breda Adviesdiensten - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Gunning specifieke spoedwerkzaamheden A-pier Schiphol - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie spoedwerkzaamheden A-pier - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verbijzonderde Interne Controle - Gemeente Oldebroek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Straatbakstenen gemeente Harderwijk - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

2021-006784 Aanbesteding aansprakelijkheid - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder