donderdag 9 december 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over afgegeven opsporingsvergunningen voor aardwarmte in (h...

Antwoorden op Kamervragen over afgegeven opsporingsvergunningen voor aardwarmte in (huidige en toekomstige) drinkwatergebieden
Minister Blok (EKZ) geeft antwoord op het afgegeven opsporingsvergunningen voor aardwarmte in (huidige en toekomstige) drinkwatergebieden. De Tweede Kamerleden Van Esch en Van Raan (Partij voor de Dieren) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over beantwoording motie van Dijk
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer n.a.v. de motie Van Dijk c.s. aangenomen. Deze motie verzoekt de technische opties en kosten voor snel internet voor de moeilijk gelegen adressen in de buitengebied in kaart te brengen. Het bureau dat het onderzoek uitvoert heeft echter laten weten tot en met het einde van het jaar nodig te hebben om tot een gedegen afronding te komen. Hij verwacht de Kamer in het eerste kwartaal van 2022 te beantwoorden.
Lees verder

Kamerbrief over toezending WRR rapport Opgave AI - De nieuwe systeemtechnologie
Minister Blok (EZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport van de WRR over de impact van kunstmatige intelligentie op maatschappelijke waarden: Opgave AI - De nieuwe systeemtechnologie.
Lees verder

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EKZ) informeert de Tweede Kamer over Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) die op 1 april 2021 van start is gegaan.
Lees verder

Kamerbrief over de reactie op brief Metaalunie met betrekking tot Verkenning procesinnovatie door Technopolis
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over een reactie van de minister op een brief die Koninklijke Metaalunie aan uw Kamer heeft gestuurd. Het betreft een brief naar aanleiding van de door de minisiter aangeboden 'Eindrapportage Verkenning procesinnovatie', een verkenning uitgevoerd door Technopolis.
Lees verder

Kamerbrief over de Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming.
Lees verder

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Prijzenwet
Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie (PbEU 2019, L 328)(Implementatiewet
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden BNC-fiche: Mededeling A Competition Policy Fit for New Challenges
Minister Blok (EZK) meldt dat de antwoorden op BNC-fiche: Mededeling A Competition Policy Fit for New Challenges later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief over het verslag Raad Algemene Zaken (RAZ) voor de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid 18 november 2021
Minister Blok (EZK) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Raad Algemene Zaken (RAZ) voor de EU-ministers verantwoordelijk voor het Cohesiebeleid, die plaatsvond op 18 november 2021.
Lees verder