dinsdag 14 december 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over de sluiting van de Onyx-centrale

Antwoorden op Kamervragen over de sluiting van de Onyx-centrale
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over de sluiting van de Onyx-centrale. De vragen zijn gesteld door de leden Kröger (GroenLinks) en Thijssen (PvdA).
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen GL over het Predicaat Koninklijk
Minister Blok (EZK) meldt dat de antwoorden op vragen over het toekennen van het recht om het Predicaat Koninklijk te voeren aan ondernemingen aan wie het predicaat niet (langer) lijkt toe te komen, later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Bromet (GL) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen BIJ1 over toekennen Predicaat Koninklijk
Minister Blok (EZK) meldt dat de antwoorden op vragen over het toekennen van het recht om het Predicaat Koninklijk te voeren aan ondernemingen aan wie het predicaat niet (langer) lijkt toe te komen, later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Simons (BIJ1) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Welkom Energie officieel failliet: gedupeerde klanten zien kans op compensatie slinken'
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Welkom Energie officieel failliet: gedupeerde klanten zien kans op compensatie slinken'. Het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoord op Kamervragen over faillissement Welkom Energie, gevolgen voor klanten en rol van Autoriteit Consument en Markt bij afwikkeling
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de gang van zaken rond het faillissement van Welkom Energie, de grote gevolgen voor klanten en de rol van de Autoriteit Consument en Markt bij de afwikkeling. Het Tweede Kamerlid Omtzigt heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over Voorstel van wet tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid
Minister Blok (EZK) informeert over Voorstel van wet tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op vitale aanbieders of ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames) (Kamerstuknummer 35880).
Lees verder

Nota naar aanleiding van het verslag
Regels tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op vitale aanbieders of ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over energieleverancier Enstroga die omvalt door de hoge gasprijs
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK Klimaat-Energie) geeft antwoord op Kamervragen over energieleverancier Enstroga die omvalt door de hoge gasprijs. De vragen zijn van de leden Gijs van Dijk en Thijssen (beiden PvdA).
Lees verder

Beslisnota behorende bij Kamerbrief Voorstel van wet tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten
Nota n.a.v. verslag en nota van wijziging wetsvoorstel Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo).
Lees verder