zondag 7 november 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Marktconsultatie applicatie wmo- en jeugdadministratie (incl. pgb) - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2024 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IV19-2020-Aanleg Rotonde N662-A58/Marie Curieweg en herinrichting Ritthemsestraat - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

marktconsultatie 360 graden foto's en eventueel aanvullende diensten - Gemeente Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: | CPV: Gespecialiseerde...
Lees verder

Nieuw (gebruikt) circulair meubilair ten behoeve van het ministerie van Defensie - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst voor onderzoek naar bestaande verhardingen en kwaliteitsonderzoek voor groot onderhoud en reconstructies asfaltverhardingen - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Gemeente Midden-Drenthe - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure:...
Lees verder

INTHR Lijn 16M Lorentzplein - Melis Stokelaan - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, Agglomeratie...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf: Onderhoud windturbines - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding levering bomen t.b.v. het project 'Wandelend bos', BOSK - Arcadia 2022 - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Incasso dienstverlening - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Eigen Risicodragerschap WGA - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Contractmanager - cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Digitale postverwerking - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inkoop van een belastingapplicatie inclusief frontoffice - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gladheidsbestrijding - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

MINBZK- EA Levering van bloemen, boeketten en fruitmanden - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WMO adviseur Centraal Onthaal - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Levering Duurzame Elektriciteit - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Energiebesparingstrajecten - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Website Biotechnologie - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud tractoren en aanbouwdelen - SWB Midden Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2022 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Fotografie en video - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Monitoring en evaluatie Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van Leermiddelen VO t.b.v. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Maaien buitengebied gemeente Ede (perceel 1 en 2) - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2021 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

DAS Telecommunicatie Netwerken - Afmelden gegunde opdrachten - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

DAS Professional Services - Afmelden gegunde opdrachten - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Uitvoering herwaardering Wet WOZ - Gemeente Zaltbommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure:...
Lees verder

Vitens Beveiliging overige locaties - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Videolaryngoscopen 2021 - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische apparatuur
Lees verder

WGA Eigenrisicodrager Verzekering - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitrol NGA-netwerk voor specifieke adressen in het buitengebied van Noardeast-Fryslân, Waadhoeke, Harlingen en Leeuwarden - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Pilot deelauto's Landelijk gebied Groningen-Drenthe - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van de gemeentewerf en afvalbrengstation Gemeente Noordenveld - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud riool- en watergemalen - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Gemeente IJsselstein - Parkeerbeheer - Gemeente IJsselstein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Semi open house procedure t.b.v. Specialistisch Ondersteuner Huisarts/Jeugd GGZ - Gemeente Ede
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ecologisch bermbeheer gemeente Oost Gelre - Gemeente Oost Gelre
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

AI 2021-0184 Onderhoudscontract Openbare Verlichting - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Transport en verwerking van diverse deelstromen van de milieustraat - RAD Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Prijsvraag kansrijke interventies voor effectonderzoek in het po en vo - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Cultuurtechnische Machines - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ROC TOP - Manager O&S (32-36 uur p/w) - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum TOP
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Redgereedschap - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ROC TOP - Docent Medische Vakken (24 - 32 uur p/w, 2 personen) - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum TOP
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie tijdelijke inhuur Onderwijs en Onderzoek personeel - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Recruteringsdiensten
Lees verder

Analyses op prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen uit de Kaderrichtlijn Water - AQUON
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Software risicobeheersing bedrijfsprocessen - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

ROC TOP - Controller (36 uur p/w) - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum TOP
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wabo casemanager bouw (vergunningverlener) (24 tot 36 uur per week) (2 posities) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

201865004.015.021 - Inzicht in burgerperspectief d.t.v. UBR|HIS - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Artsenzorg JCvSZ - DJI 2021 - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Inhuur ICT-Professionals tbv de Belastingdienst - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder