dinsdag 2 november 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Marktconsultatie t.b.v. aanbesteding Financieel systeem - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Deelfietssysteem - Gemeente Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: | CPV: Personenvervoer...
Lees verder

E5981033-Locatieontwikkeling Oud Hoenderhoek - Recreatieschap Voorne-Putten
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 01-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond...
Lees verder

Reconstructie Barnsteenstraat en Saffierstraat - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

125642 NU Summa - Projectleider Nieuwbouw Montessori College - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Reconstructie BAL-1 leiding Westergouwe - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 01-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Software Wmo & Backoffice dienstverlening Wmo en Jeugd als BPO - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijke raamovereenkomst JeugdzorgPlus voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Eindejaarsgeschenken - VISTA college
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud Vuilwaterafvoer en Hemelwaterafvoer - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 01-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie EA Groepsvervoer - IBN Kader B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Touringcarvervoer & Pakketreizen - Stichting Yuverta (De Drie AOCs)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

Nieuwe instroom onderaannemers Jeugd Ambulant en Respijtzorg Regio Zuid Oost Utrecht per 1 januari 2022 - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31...
Lees verder

Raamovereenkomst Eikenprocessierups bestrijding - Gemeente Leudal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nieuwe instroom open house inkoop Wmo begeleiding onderaannemer per 1 januari 2022 - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31...
Lees verder

Functioneel en Technisch Beheer PinkRoccade Makelaarsuite - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gegunde inhuuropdrachten via DAS HDSR Q3-2021 - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder