Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over geannoteerde agenda formele Telecomraad 3 december 2021

Kamerbrief over geannoteerde agenda formele Telecomraad 3 december 2021
Minister Blok (EZK) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda formele Telecomraad 3 december 2021.Een gelijke brief is ook naar de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

Kamerbrief over update datalek bij de Kamer van Koophandel
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over update datalek bij de Kamer van Koophandel.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat vergelijkbare bevingsschades ongelijk beoordeeld worden
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht dat vergelijkbare bevingsschades ongelijk beoordeeld worden. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Tweede nota van Wijziging inzake wijziging van de Mijnbouwwet
Tweede nota van Wijziging t.b.v. de wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte).
Lees verder

Kamerbrief over het Voorstel van wet tot Wijziging van de Mijnbouwwet
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over het voorstel van wet tot Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte).
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording vragen over afhandeling van mijnbouwschade door steenkoolwinning
Minister Blok (EZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de afhandeling van mijnbouwschade door steenkoolwinning, later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerllid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over collectieve warmtesystemen in de gebouwde omgeving
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over collectieve warmtesystemen in de gebouwde omgeving. De Tweede Kamerleden Bontenbal en Geurts (CDA) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over toestemming deelname ambtenaren EZK aan technische briefing over marktordening van de waterstofmarkt en specifiek de casus NortH2
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) laat de Tweede Kamer weten dat ambtenaren van EZK toestemming krijgen voor deelname aan een technische briefing over marktordening van de waterstofmarkt en specifiek de casus NortH2.
Lees verder

Kamerbrief over moties schadeafhandeling Groningen
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van 3 moties die zien op de schadeafhandeling door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).
Lees verder