Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Aanbiedingsbrief 'Rijk aan gedragsinzichten: editie 2021'

Aanbiedingsbrief 'Rijk aan gedragsinzichten: editie 2021'
Minister Blok (EZK) stuurt het rapport 'Rijk aan gedragsinzichten: editie 2021' naar de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Rapport 'Samen de lat hoog leggen'
Rapport van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) 'Samen de lat hoog leggen'.
Lees verder

Kamerbrief met kabinetsreactie op AWTI-rapport 'Samen de lat hoog leggen'
Minister Blok (EZK) en Minister van Engelshoven (OCW) reageren op het rapport van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) 'Samen de lat hoog leggen'.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over verzakte huizen aan het Stieltjeskanaal
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen verzakte huizen aan het Stieltjeskanaal. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Toesingskader garantieregeling aardwarmte
Toesingskader garantieregeling aardwarmte. Het voorstel is de garantieregeling aardwarmte onder de huidige voorwaarden met twee jaar te verlengen tot en met 31-12-2023.
Lees verder

Kamerbrief over toetsingskader Garantieregeling Aardwarmte 2022 en 2023
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) informeert de Tweede Kamer over toetsingskader voor Garantieregeling Aardwarmte (RNES) 2022 en 2023. Het doel van de garantieregeling voor aardwarmte is het afdekken van het geologisch risico voor het geval dat het boren van putten voor aardwarmte niet succesvol is.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over lokale initiatieven voor kernenergie
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over lokale initiatieven voor kernenergie. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over verlenging subsidiemodule Indirecte Kostencompensatie ETS
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de verlenging subsidiemodule Indirecte Kostencompensatie ETS.
Lees verder

Kamerbrief bij jaarbericht Staat van het mkb 2021
Minister Blok (EZK) stuurt het rapport 'Ondernemers in beweging. Jaarbericht Staat van het mkb 2021' naar de Tweede Kamer.
Lees verder