Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Beslisnota bij Aanbiedingsbrief en Nota's wetsvoorstel verzamelwet EZK

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief en Nota's wetsvoorstel verzamelwet EZK
In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij Nota's wetsvoorstel verzamelwet EZK
Minister Blok (EZK) biedt de Tweede Kamer een Nota naar aanleiding van het verslag en Nota van wijziging aan bij het wetsvoorstel om verbeteringen en aanpassingen door te voeren in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
Lees verder

Nota van wijziging bij bij wetsvoorstel verzamelwet EZK
Nota van wijziging bij het wetsvoorstel om verbeteringen en aanpassingen door te voeren in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
Lees verder

Nota naar aanleiding van verslag bij wetsvoorstel verzamelwet EZK
Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel om verbeteringen en aanpassingen door te voeren in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
Lees verder

Uitstel antwoorden Kamervragen over het toepassen van een milieueffectrapportage
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) meldt dat de antwoorden op vragen over het toepassen van een milieueffectrapportage voorafgaand aan het vaststellen van de besluitvorming rondom de Regionale Energie Strategieën later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Dassen (Volt) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op adviesrapporten over fysieke leefomgeving
Minister Ollongren (BZK) geeft de Tweede Kamer een reactie op verschillende adviesrapporten over de fysieke leefomgeving.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over analyse klimaatplan Europese Commissie
Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Vernietigende analyse klimaatplan Timmermans: "Amper klimaatwinst"'. De Tweede Kamerleden Kops en Mulder (beiden PVV) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording schriftelijke Kamervragen RAZ-cohesiebeleid 18 november 2021
Minister Blok (EZK) geeft antwoordt op schriftelijke vragen RAZ-cohesiebeleid 18 november 2021. Het Tweede Kamerleden van de fracties: CDA, D66, PVV, SP en VVD heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief aanpassingen steunpakket 4e kwartaal 2021
Minister Blok (EZK), minister Hoekstra (Financiën) en staatssecretaris Wiersma (SZW) informeren de Tweede Kamer over de aanpassingen van het coronasteunpakket in het 4e kwartaal van 2021. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder