dinsdag 9 november 2021

GGD moet persoonsgegevens beter beschermen

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
GGD moet persoonsgegevens beter beschermen
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) draagt de 25 GGD'en en brancheorganisatie GGD GHOR Nederland op om op korte termijn meer maatregelen te nemen om persoonsgegevens beter te beschermen. Uit onlangs afgerond onderzoek van de AP blijkt namelijk dat er nog steeds wezenlijke risico's bestaan voor de bescherming van persoonsgegevens bij het testen, vaccineren en het bron- en contactonderzoek tijdens de coronapandemie.
Lees verder