donderdag 7 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
WGA ERD verzekering Stichting ArtEZ - Stichting ArtEZ
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gespecialiseerde transport- en opslagcontainers - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verduurzaming en onderhoud verlichting sportvelden Zwijndrecht 2021-2031 - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A,...
Lees verder

Maaien waterlopen Oosterbos en Runde - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoorartikelen- gezamenlijke aanbesteding mbo organisaties - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Afvaldienstverlening - Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maaien waterlopen Bargeveen en Daleveren - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst inhuur specialisten Ruimtelijke Ontwikkeling - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, Alkmaar en omgeving...
Lees verder

Marktconsultatie IJsbaan Museumplein - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Exploitatie van...
Lees verder

Substation Automation IEC104/101/61850 - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Open house Beschermd Wonen 2020 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2024 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Klantcontactdiensten - Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Warmte/ (koude) voorziening Palenstein, cluster 1 - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Verkenningsfase Monnickendam Zeedijk - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de Arbodienstverlening t.b.v. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen...
Lees verder

DOS-2021-0005421 - Bewonerscommunicatie/participatie voor overstap naar aardgasvrij in Bospolder-Tussendijken, Rotterdam - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Niet openbare Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening voor Scholengroep OPRON (voorbehouden opdracht art. 2.82 Aw) - Scholengroep OPRON, stichting voor openbaar primair onderwijs
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

EA Raamovereenkomst Uitzendkrachten - Stichting Autoriteit Financiƫle Markten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

PICC-sets - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Diverse microscopen t.b.v. het Douanelaboratorium - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountancy opdrachten - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, Flevoland NL23 |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Raalte - Gemeente Raalte
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31168651: Productuitbesteding Systeemgerichte Contractbeheersing (PUB SCB) t.b.v. ON A-Wegen DBFM, ON B Wegen en ON KRW - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, OOST-NEDERLAND NL2 |...
Lees verder

FSR - Inzamelen en verwerken afvalstromen - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

Het leveren en hosten van luchtfoto's Gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Financieel medewerker Tozo-Tonk 010 - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Athos MER - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bedrijfsafval inzameling, afvoer en verwerking. - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Experts for Market System Development Shea sector Nigeria - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inspectie en preventief onderhoud van krooshekreinigers(DIG-12028) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Inspectie en preventief onderhoud van krooshekreinigers(DIG-12028) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337 |...
Lees verder

Arbodienstverlening - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Sluis 2022-2024 - Gemeente Sluis
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van onderdelen en toebehoren van cultuurtechnische machines - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vaste en mobiele telefonie GR BAR-organisatie - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Huishoudelijke Hulp - Semi Open House procedure - Gemeente Meppel
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

ICT Infrastructuur en beheerdienstverlening - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Webdiensten: ontwikkeling, beheer en hosting van webapplicaties - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Chemicaliƫn management en registratie software (CMRS) - Universiteit Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

DOCUMENT SYSTEM LEISURE MANAGEMENT (SLM) - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en onderhoud Portofooninstallatie - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Remote Operation van assets met ETCS, 5G en EULYNX - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie warme drankenvoorziening - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Verstrekken van dranken
Lees verder

Managing Agent - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Market consultation Remotely Operated Vehicle & Autonomous Underwater Vehicle (ROV-AUV) - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor Onderhoudswerkzaamheden Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige installaties in 4 percelen. - Gemeente Goes
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Campagnebureau Netwerk Mediawijsheid - Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afmelden gunning uit Dynamisch aankoopsysteem Provincie Limburg 59685 over 2020 - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud grassportvelden in de gemeente Eijsden-Margraten 2021-2022. - Gemeente Eijsden-Margraten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Programma aanpak bijplaatsingen - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-08-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

NU U025 Curio - Construeren toetsen - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening - Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Injecteren additieven in verbrandingsketel Lijn 3 - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Bouwkundig Onderhoud (correctief en groot onderhoud) - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-11-2021...
Lees verder

NU U026 Curio - Taalassessor Nederlands - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

A Lab‐based NAP-HAXPES facility for operando studies of energy‐material interfaces - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groot onderhoud elementen 2022-2025 grondgebied Heerhugowaard en Langedijk - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-11-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EU aanbesteding Meubilair SPO Utrecht - SPO Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Viviani - Viviani
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132 | Procedure:...
Lees verder

De levering van betonstraatstenen en bisschopsmutsen aan Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU U024 Curio - Kwaliteitsbewust handelen - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Telefoniedienstverlening ten behoeve van N.V. Nederlandse Gasunie - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bestek 2415 N322 Traject 71 Rossum - Beneden Leeuwen tussen Hmp 35,5 en 51,8 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dienstverlening pontveren - Gemeente Castricum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

SAS Procedure "Exploitatie gratis bewaakte fietsenstallingen Lansingerland" - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Uitruktenues (heraanbesteding) - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

2021-06: Raamovereenkomst onderhoud asfalt 2022 - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bodemverontreiniging en voorbelasten terrein "De Man" - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-10-2021...
Lees verder

Beheer, onderhoud en exploitatie openbare verlichting Lelystad - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vertaaldienstverlening t.b.v. het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Coaching on the job en Praktijkplekken statushouders - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raadsinformatiesysteem - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNGR - Senior Communicatie adviseur & Project Secretaris Inkoop en Beheer - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Medewerker Bouwtoezicht en Handhaving (16-18 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Psychische zorg - ProRail B.V.
Type publicatie: Speciale sectoren - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding Zaaksysteem - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341, NEDERLAND NL...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom banden en rubber - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Drukwerk MAX magazine - Omroepvereniging MAX
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder