dinsdag 5 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Reconstructie N270 Deurne – Limburgse grens - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-10-2021...
Lees verder

Marktconsultatie Raamovereenkomst projectbeheersing - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

285.10.03.RE N285 Noordelijke randweg Zevenbergen - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-04-2022...
Lees verder

Vervangen beschoeiingen - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Rentmeester Zuid-Holland - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

19415 Brandveiligheid Legerings- en overige gebouwen te Münster - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Forensisch DNA-onderzoek aan munitie(delen) en het MPS DNA-onderzoek - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Het Leveren van Brandweerhelmen - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Teameffectiviteit - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Realisatie uitbreiding Quarleskade te Vlissingen-Oost - North Sea Port Netherlands N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-11-2021...
Lees verder

Herinrichting en vervangen riolering Grote Tocht e.o. - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WGA-Eigenrisicodragersverzekering ten behoeve van Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten - Samenwerking A2 gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Standaardsoftware en SAM gemeenten Hilversum en Gooise Meren - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Baggeren Regulier 2018 Deelgebied 2 (DIG-11033/002) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Haarlem...
Lees verder

ICC Regio Schiphol Bevlogen - Luchtfoto's 2022-2023 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden aan Laagspanningsinstallaties op Defensie locaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leermiddelen - St. Scholengroep Pontes
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VNGR - Senior implementatieadviseur voor PGB2.0 systeem - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

ICT Hardware - Stichting Prisma
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering autoladders ten behoeve van brandweer - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ontwikkelcompetitie Marserf Den Burg - Gemeente Texel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Mobile voice- and datacommunication services - SURF B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VNGR - Lead Assessor VNG GemeenteDelers - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

21.077 - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder