donderdag 28 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Sociaal Medisch Advies Regio Lekstroom - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31163438: Integrale uitbesteding diensten ten behoeve van project Vaarweg- en Kribvaksuppletie Waal - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bekendmaking verdeelprocedure schaarse vergunningen voor exploitatie speelautomatenhal - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Locatiemanager Testlocaties - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maaien waterlopen Rhee en Peestermaden - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien waterlopen Huis ter Heide en Veenhuizen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien waterlopen Altena, Bunnerveen, Grote Diep, Langelo, Maatlanden, Nijlandsweg, Onlandsedijk en Weehorst - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Floormanager Bron- en Contactonderzoek - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Transport van organen en teams in de orgaanketen (wegtransport) - Stichting NTS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Administatief medewerker afsprakenlijn - project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst ingenieurs- en adviesdiensten kabels en leidingen - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Maaien waterlopen Donderen, Kostersveen en Vries - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien waterlopen Grote Veld - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding magazijnrobot Apotheek Radboudumc - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Grafische vormgeving - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie levering verf- en schilderartikelen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gereedschapswerktuigen voor...
Lees verder

Dierennoodhulp en Dierenwelzijn - Gemeente Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Veterinaire diensten
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem Provincie Limburg Strategische Adviesdiensten - Provincie Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Softwareontwikkeling en beheer van de applicatie van het Bedrijven-informatienet - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS transporten - Twence B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Werkplek en End User Devices - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Mass spectrometer, liquid chromatography systems - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Catering tijdens Kerstmarkt gemeentegrot - Gemeente Valkenburg aan de Geul
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg...
Lees verder

Aanschaf oogstrobot t.b.v. suspensie kweken binnen Klinische Genetica - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Bouwkundig Onderhoud (correctief en groot onderhoud) - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-11-2021...
Lees verder

Aanbesteding Cateringvoorzieningen - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Realisatie Testbaan RDW - MITC Basis - RDW
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

HR-systeem - Servicecentrum MER
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Depotbeheer en Opwaarderen Grond - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Zonnefietspaden in drie provincies - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-01-2022...
Lees verder

Integrale applicatie voor ondersteuning Wmo en Jeugd - Gemeente Beekdaelen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Early warning system voor het Batrachochytrium salamandrivorans virus in Nederland - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Raamovereenkomst vegen wegen - Gemeente Eijsden-Margraten
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeenten Stadskanaal, Pekela, Oldambt en Veendam - Europees Openbare SAS Procedure 'B1 en Z-leerroutes t.b.v. de Wet inburgering' - Gemeente Stadskanaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Keuringen hef- en hijsmiddelen - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hulpmiddelen 2021-2025 - gemeente Aalten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Tijdelijk Specialistisch Vastgoedbeheer - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Juridisch Adviseur digitaliseren kerninstrumenten Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Wft-Examensoftware - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

rioolreiniging en -inspectie 21-24 Boxtel en Sint-Michielsgestel / Best - Bizob
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

OBN-2020-123-EG Oorzaken achteruitgang van biomassa van insecten - Vereniging van Bos- en natuurterreineigenaren (VBNE)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Werkmaterieelverzekering ten behoeve van Bevolkingsonderzoek Nederland - Stichting Bevolkingsonderzoek Oost
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering standaardsoftware - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DOS-2021-0005230 - Projectleider zero-emissie/duurzaam goederenvervoer over water - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Medewerker bron- en contactonderzoek, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur uitzendkrachten t/m schaal 8 - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering Beverwijk - Gemeente Beverwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Molenlanden - Maaien gazons 2022-2026 - Gemeente Molenwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemeente Molenlanden - Maaien bermen en uitmaaien watergangen 2022-2023 - Gemeente Molenwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maatwerk fiscale wettenpockets - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WGA Eigenrisicodragerverzekering - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Vlaggen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering gemeente Bloemendaal - Gemeente Bloemendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 | Procedure:...
Lees verder

Uitbesteding Netwerkbeheer - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beilen Terwisscha - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

rioolreiniging en -inspectie 21-24 Boxtel en Sint-Michielsgestel / Best - Bizob
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

BHV opleidingen - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

KanDoen gemeente Venlo 2022 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Companion app - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wabo casemanager bouw (vergunningverlener) (24 tot 36 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Projectleider Omgevingsvergunningen (0.7 fte), vanaf november 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Omgevingsplan Ter Apel en bijbehorende opdrachten - Gemeente Westerwolde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo Hulpmiddelen - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Transport en verwerking afval milieustraten - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder