zondag 10 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Inzetplanning Onderwijsteams - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Heerlen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak gebouwen en glasbewassing gemeente Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Publicatie DAS inhuur personeel gegunde opdrachten Q3 2021 - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inspectie en onderhoud kathodische bescherming, overspanning- en bliksembeveiliging installaties WSHD 2021-2025 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Servicemedewerkers Frontoffice - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Beveiligingsdiensten - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gegunde tenders 105439 Externe Inzet Stichting Waternet 2021 kwartaal 3 - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Integrale spoormeting GVB Amsterdam - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Uitgebreide Gevaren Verzekering - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT Hardware - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering en onderhoud twee kipper- kraanwagens - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DOS-2021-0004600 - Front-end ontwikkelaar - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

NU Curio - U030 Secretaris CEC - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Slootonderhoud Eext - Ekehaar - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DOS-2021-0004486 - Back-end ontwikkelaar - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

DOS-2021-0004679 - Senior Projectleider – Software Licensing - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Levering, plaatsing en onderhoud trapliften - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud gebouwgebonden installaties Cultuurgebouw - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

NU Summa - Jobcoach Studenten - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10100042443 – BD - Bestuurssecretaris t.b.v. DG-Staf en Bedrijfsvoering - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Realisatie brandveiligheidsmaatregelen Provinciehuis Zuid Holland - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Sociale Recherche - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DOS-2021-0001646 - Voorbereiding groot onderhoud in combinatie met verduurzaming VvE Meerzicht II - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Ontwerp en bouwwerkzaamheden Watersteunpunten - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Eigendommenverzekering Overheden - Gemeente Steenbergen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren bedrijfskleding, PBM en schoeisel, inclusief reparaties en reiniging - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-12-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

Uitbreiding warmtenet Polderwijk - Gemeente Zeewolde
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beheerportal Rainlevelr - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, Delft en Westland NL333,...
Lees verder

EA Druk- en Printwerk - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NU SPO Wij de Venen - Schoolmeubilair IKC Het Woud - SPO WIJ de Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Mass spectrometer tbv de afdeling Center for Neurogenomics and Cognitive Research (CNCR) van de VU - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, installatie en instandhouding PV panelen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Postdiensten - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Beuningen - Gemeente Beuningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS ingenieursdiensten publicatie gegunde opdrachten Q3 2021 - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vriesdroger tbv Rijkswaterstaat - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur hooggekwalificeerde interim (project)medewerkers, (project)managers en adviseurs met specialisme op Juridische en Bestuurlijke Zaken en Communicatie - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

voucherregeling energie besparende middelen - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Geluids- en lichtinstallaties Nationaal Muziek Kwartier - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak en glasbewassing gemeente Rucphen - Gemeente Rucphen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Consulent Zelfstandigen Bbz - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur hooggekwalificeerde interim (project)medewerkers, (project)managers en adviseurs - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sanering archieven van de rechtsvoorgangers van de gemeente Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NU SILFO - Leerlingdevices - Stichting Lokaal en Internationaal Funderend Onderwijs (SILFO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Librijn - Chromebooks - Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure levering voedingsmiddelen voor Scholengemeenschap Ubbo Emmius - Stichting voor bijzonder Voortgezet Onderwijs Ubbo Emmius
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31169505: het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectsecretaris Bbz na TOZO - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Catering Nederlands Herseninstituut - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Drimmelen - Gemeente Drimmelen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Regionaal Projectleider kwaliteitskader huiselijk geweld (lokale teams) Haaglanden 16u - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

QA Architect, vanaf november 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Laboratoriumbenodigdheden ILOW - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemeente Borger-Odoorn - Europees openbare aanbesteding onderhoud bomen - Gemeente Borger-Odoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

RAD/Mendix Advanced Business Engineer - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gemeenten Stadskanaal, Pekela, Oldambt en Veendam - Europees Openbare SAS Procedure 'B1 en Z-leerroutes t.b.v. de Wet inburgering' - Gemeente Stadskanaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Medewerker bron- en contactonderzoek, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vervanging van een financieel systeem inclusief implementatie en inrichting (VFSII) - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Inhuur uitzendkrachten t.b.v. Circulus-Berkel B.V. - Circulus-Berkel B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Testing / Software testers - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CAR verzekering Gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking van grof snoei- en tuinafval - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Opinieonderzoeken - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Touchscreens PCPO Barendrecht en Ridderkerk - Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Arbo-dienstverlening - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

NO Geotechnisch grondonderzoek GMO Sprok - Heteren - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Geotechnische diensten
Lees verder