vrijdag 29 oktober 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Begeleidende brief bij de eerste voortgangsrapportage Klimaatcommitment 2021

Begeleidende brief bij de eerste voortgangsrapportage Klimaatcommitment 2021
Brief van Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment aan minister Hoekstra (Financiën) met een toelichting op de eerste voortgangsrapportage met een aantal praktijkvoorbeelden.
Lees verder

Kamerbrief bij voortgangsrapportage klimaatcommitment van Commissie Financiële Sector
Minister Hoekstra (Financiën) biedt de Tweede Kamer de eerste voortgangsrapportage aan van de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment (CFSK). Het CFSK is in 2019 opgericht en rapporteert jaarlijks over de inspanningen van de financiële sector voor hun bijdrage aan de uitvoering van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord.
Lees verder

Het Klimaatcommitment van de financiële sector - Eerste voortgangsrapportage
Voortgangsrapportage klimaatcommitment van Commissie Financiële Sector. 54 financiële instellingen ondertekenden in 2019 het Klimaatcommitment. Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders spraken af hoe zij als financiële sector actief bijdragen aan het Klimaatakkoord van Parijs én het Nederlandse Klimaatakkoord. KPMG onderzocht de voortgang van de sector op deze afspraken.
Lees verder

Kamerbrief over industriepakket klimaat begroting 2022
Minister Blok (EZK) geeft een toelichting op de industriemaatregelen uit de Augustusbesluitvorming in relatie tot de afspraken uit het Klimaatakkoord.
Lees verder

Kamerbrief over betrokken stakeholders rond klimaatbeleid
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) informeert de Tweede Kamer over alle organisaties die lobbyen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat rond het klimaatbeleid.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over hoge benzineprijzen
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over de hoge brandstofprijzen. Het Tweede Kamerlid Van Baarle (DENK) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over uitvoering motie over het afschermen van vestigingsadressen
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie waarin wordt verzocht de vestigingsadressen van zelfstandigen in het Handelsregister af te schermen wanneer dit ook woonadressen zijn.
Lees verder

Kamerbrief over financiering netwerkbedrijven
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius informeert de Tweede Kamer over de  financiering van netwerkbedrijven.
Lees verder

Kamerbrief over netwerk mobiele telecomaanbieders
Minister Blok beantwoordt vragen over het openbaar maken van de termijn waarop mobiele telecomaanbieders hun netwerk opgeschoond moeten hebben. Daarnaast gaat het over of hier aan mobiele telecomaanbieders compensatie voor geboden is. Dit naar aanleiding van de motie Van Ginneken c.s.
Lees verder