woensdag 13 oktober 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over verkenning procesinnovatie

Kamerbrief over verkenning procesinnovatie
Minister Blok informeert de Tweede Kamer over de verkenning naar een procesinnovatie-stimuleringsinstrument, met als voorwaarde toegankelijkheid voor het brede midden- en kleinbedrijf.
Lees verder

Kamerbrief over rapport 'Ondergrondse energieopslag in Nederland 2030-2050'
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius stuurt het rapport 'Ondergrondse energieopslag in Nederland 2030-2050'.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over maatregelen bevorderen energietransitie bij maakindustrie in 'zesde cluster'
Minister Blok (EZK) en staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) geven antwoord op vragen over de maatregelen om de energietransitie bij de maakindustrie in het 'zesde cluster' te bevorderen. De Tweede Kamerleden Palland (CDA), Thijssen (PvdA) en Amhaouch (CDA) hebben de vragen gesteld. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020 en Voortgangsrapportage 2020 van Invest-NL
Minister Blok (EZK) geeft de Eerste Kamer antwoord op vragen over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020 en de Voortgangsrapportage 2020 van Invest-NL. De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over kwaliteit postbezorging Caribisch Nederland
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een extern onderzoek naar de kwaliteit van de postvoorziening in Caribisch Nederland.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over IPCEI's Micro-elektronica 2 en Cloud Infrastructuur en Services
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over de stand van zaken rond de IPCEI's Micro-elektronica 2 en Cloud Infrastructuur en Services. Het Tweede Kamerlid Amhaouch (CDA) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen informele Telecomraad 14 oktober 2021
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen uit het schriftelijk overleg over de informele Telecomraad op 14 oktober 2021. De vragen zijn gesteld door leden van de fracties van D66, PVV, CDA en SP.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over besteding door ACM opgelegde boetes
Minister Blok (EZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de besteding van door de ACM opgelegde boetes later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) biedt de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag aan en de Nota van wijziging van het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong.
Lees verder