donderdag 9 september 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
A03.47.2021 Levering Hardware en AV middelen - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leveren, plaatsen en onderhouden pv-installaties op de rwzi's Alkmaar, Oosthuizen, Ursem en Zaandam-Oost - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Maaien Rietland Schardam - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien Rietland Alkmaardermeergebied - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien Rietland Varkensland - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien Rietland Eilandspolder - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien Rietland Oostzanerveld - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schuimblus-Tankwagens Brandweer Twente - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Openbare Europese Aanbestedingsprocedure bouw- en projectmanagement Versterkt VMBO voor de Veluwse Onderwijsgroep - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

P-2103298 Nieuwbouw stallingsloods te vliegbasis Volkel - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-10-2021...
Lees verder

Groenrenovatie en rooien bomen - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Jongerencoaching - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure: | CPV: Maatschappelijke...
Lees verder

Digitaal toetssysteem - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Crowd management software met bijbehorende dienstverlening - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bouwkundig en Terreinonderhoud - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, OOST-NEDERLAND NL2,...
Lees verder

Aansprakelijkheid- en Goed Werkgeverschapsverzekering gemeente Oosterhout - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor Keuring & Onderhoud van Arbeidsmiddelen - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

A06.14.2021 Verwijderen objecten uit de openbare Ruimte - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

P-2103298 Nieuwbouw stallingsloods te vliegbasis Volkel - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-10-2021...
Lees verder

Diensten applicaties RWS Contract (DARC22) - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Projectleider Malieveld - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Teamsecretaris Leefomgeving - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure inhuur flexibel personeel voor Regionale scholengemeenschap Pantarijn - Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs van Wageningen en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Trainer Rotterdam Inclusief - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Duurzame Elektriciteit Universiteit Twente - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

A06.15.2021 Zero emissie 2m3 veegwagens ten behoeve van gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Jongerenwerk - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Afmeldingen deelopdrachten Ministerie van Defensie - Marktplaats Medisch/ Niet-medisch arbogerelateerd - Perceel 1 - (diensten) Medici & specialisten - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud bermen, oevers en watergangen - gemeente Lisse en gemeente Teylingen - Gemeente Lisse
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Makelaarsdiensten verzekeringen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verlengen contract Multifunctionele apparatuur en verlenen van reprodiensten - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

NO Inhuur meerdere medewerkers vergunningverlening - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Koolstofsleepstukken GVB t.b.v. Trampantografen Amsterdam - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering en onderhoud veegmachine - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur marketing communicatie Rotterdampas - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Leren en Organisatieontwikkeling 2021-2025 - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Flexibele Arbeidskrachten obv een Uitzendovereenkomst tbv Openbaar Ministerie, Stichting Reclassering Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, de Rechtspraak en Raad voor Rechtsbijstand - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Geïntegreerde e-HRM personeels- en salarisapplicatie - "De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Reserveringssysteem sportaccommodaties - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Elektriciteit en Aardgas inkoopcollectief 2024-2026 - Inkoopcombinatie Energie Rijnland en Duin- en Bollenstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Afmeldingen deelopdrachten Ministerie van Defensie - Marktplaats Medisch/ Niet-medisch arbogerelateerd - Perceel 1 - (diensten) Medici & specialisten - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Energie - Media College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Informatiemanager - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Methodologen - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Tender for NS Payment Service Provider - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verkoop grond - Woonzorgcomplex Bospark - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Digitaliseren Legionellabeheerstaken - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maaien bermen en watergangen - Gemeente Maasgouw
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afmeldingen deelopdrachten Ministerie van Defensie - Marktplaats Medisch/ Niet-medisch arbogerelateerd - Perceel 1 - (diensten) Medici & specialisten - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Wmo Trapliften - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verzekering Wagenpark - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inspecteur brandveilig gebruik (1 fte), vanaf oktober 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levensmiddelen - Universiteit Leiden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Aanleg 4 bruggen Achterburggracht te Zuid-Scharwoude - Gemeente Langedijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

A07.05.2019_1 RECTIFICATIE Gebiedsontwikkeling Energiepark - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden...
Lees verder

HR Job marketing & doelgroep targeting - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie – Nieuwbouw en exploitatie zwembad Wijk bij Duurstede - Gemeente Wijk bij Duurstede
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-12-2016 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

23600 Raamovereenkomst facilitaire dienstverlening en management tbv project "Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen" te Apeldoorn - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afmeldingen deelopdrachten Ministerie van Defensie - Marktplaats Medisch/ Niet-medisch arbogerelateerd - Perceel 2 - Verplegend personeel/ Verpleegkundige dienstverlening - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Verzuim- en Arbodienstverlening - Gemeente Wijk bij Duurstede
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Leerroutes Wet inburgering 2022-2028 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Te recyclen afvalstromen - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS inhuur GGD GHOR - Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Levering dooimiddelen voor de gladheidbestrijding - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van ICT hardware voor werkplekken Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland - Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wmo-arrangementen voor Cliëntgoep GGZ en VB semimuraal en intramuraal - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitgebreide gevaren (Brand)verzekering Gemeente Stadskanaal - Gemeente Stadskanaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afmeldingen deelopdrachten Ministerie van Defensie - Marktplaats Medisch/ Niet-medisch arbogerelateerd - Perceel 4 - Medisch ondersteunend(e) personeel/ diensten - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Financieel specialist - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

E-HRM as a Service - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

1-D-12279-21: Pechhulp onderweg van alle type voertuigen voor Vervoer en Materieel van de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afmeldingen deelopdrachten Ministerie van Defensie - Marktplaats Medisch/ Niet-medisch arbogerelateerd - Perceel 4 - Medisch ondersteunend(e) personeel/ diensten - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

HaltetaxiRRReis Gelderland - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Seawater intake and CCW pump packages - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Ingenieursproducten gemeente Rheden - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Afmeldingen deelopdrachten Ministerie van Defensie - Marktplaats Medisch/ Niet-medisch arbogerelateerd - Perceel 5 - Niet-medisch arbogerelateerd(e) personeel/ diensten - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

19112-10 NJO Oosterringweg - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-10-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Elektriciteit Veiligheidsregio Haaglanden 2024-2025 - Veiligheidsregio Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

CCR Data Warehouse / Data Serving Layer and Analytics & Reporting application - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Concessieopdracht horecavoorziening Baggelhuizerplas Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leermiddelen Primair Onderwijs - Quo Vadis. Stichting voor interconfessioneel (k/pc), katholiek en protestants-christelijk basis- en speciaal onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212 | Procedure:...
Lees verder

Inkoopkader IPS (Individuele Plaatsing en Steun) - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2026 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aardgas Veiligheidsregio Haaglanden 2024-2025 - Veiligheidsregio Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Integrale Thuisondersteuning - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Telefoniediensten - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder