zaterdag 25 september 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Ontwerpwedstrijd uitkijktoren ICOON Terneuzen - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Resultaten van prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341,...
Lees verder

Aanbesteding klimuitrusting en opleidingen hoogtereddingsteam VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Algemene materialen voor microbiologische diagnostiek - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviesdiensten Nieuwbouw Physics TU Delft - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviesdiensten verplaatsing Logistiek en Milieu - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

HR informatiesysteem - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Kwartiermaker Competence Center UBW - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Ontwikkeling ouderenwoningen Westvest 9 (Delft) - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 |...
Lees verder

Gemeente Leusden - (Her-) ontwikkeling locatie Politiebureau - Gemeente Leusden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-09-2021...
Lees verder

Raamovereenkomst Groenvoorziening 2022-2025 - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Online security awareness game - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inzameling, transport en verwerking huishoudelijke afvalstromen incl. aanvullende dienstverlening - Gemeente Venray
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie elektrotrucks (lichte elektrische platformvoertuigen) openbare ruimte - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Motorvoertuigen voor...
Lees verder

Volledig Pakket Thuis 2021 Perceel 4 perceel 4 Flevoland/ Overijssel - VG - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud en storingen beweegbare bruggen - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raadsinformatiesysteem gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Realisatie Waterfront Oudega 21-16-GN - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Steam Turbine outage 2022 Rotterdam Capelle - Uniper Benelux N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-10-2021...
Lees verder

NU Cambium - Schoonmaakdiensten IKC de Vlinder - Stichting Cambium
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering, Beheer en Onderhoud van DRIS - Haltesystemen - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Standaardsoftware en SAM gemeenten Hilversum en Gooise Meren - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitbreiding Lichtobject Expert Systeem - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Ontwikkelen en Realiseren van Kindercentrum Broekgraaf en woonprogramma - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-11-2020...
Lees verder

Inzet Calamiteiten aannemer wegen - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandstoffen - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

NU Cambium - Schoonmaakdiensten basisschool de IJsselvallei - Stichting Cambium
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Robijn - Schoonmaakdiensten - Daltonschool De Meander - Stichting ROBIJN
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gebouw gebonden Netwerkinfrastructuur - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU Robijn - Schoonmaakdiensten - OBS De Schakel - Stichting ROBIJN
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Microsoft Licenties - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU Robijn - Schoonmaakdiensten - OBS de Veldrakker en Dependance - Stichting ROBIJN
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

P-1003613 Huisvesting Brigades KMAR Camp New Amsterdam te Soesterberg - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur uitzendkrachten t/m schaal 8 - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

EA Onderhoud Chassis, achteropbouw en banden VRFGV - Veiligheidsregio Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Modernisering en onderhoud liftinstallaties - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Oneigenlijk Grondgebruik - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2020-0044 Levering onderhoud en wijzingen aan verkeersregeltoestellen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maaionderhoud 2022 - 2029 Waterkeringen en Watergangen - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gedragscampagne 'Goedopweg' - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bron -en Contactonderzoeken ten behoeve van Covid-19 - GGD West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leermiddelen - St. Scholengroep Pontes
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Weg/goederentransport - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Inhuur externen Gebiedsontwikkeling - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2 - Gemeente Beekdaelen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Molenlanden - Gemeente Molenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Client representatives geophysical survey (IJmuiden Ver kavel 5 & 6) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Geologie,...
Lees verder

44-2021 "Suikerzijde LVV" - Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Knippen van hagen - WSD
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Sluis - Gemeente Sluis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RFI Similarity check software - Wageningen University & Research
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Juridisch expert handhaving arbeidsmigranten en vakantieverhuur - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

QUICKTENDER - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Trajectbegeleider - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering van personen- en bestelwagens - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Beheer grondwatermeetnet 2021 - 2026 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties - EA Bezettingsgraadmetingen - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

6-D-92126-21 Marktconsultatie Gezinsarrangementen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Marktconsultatie Algemene Voorziening Ambulante Jeugdhulp - Gemeente Veendam - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: | CPV: Welzijnszorg voor kinderen en...
Lees verder

Aanschaf hulpverleningsvoertuigen - Veiligheidsregio Haaglanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Architectenselectie Vervangende Nieuwbouw Geboud D, Campus Friese Poort te Drachten - ROC Friese Poort, Centrale Diensten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding beheer, exploitatie en verduurzaming zwembad Rivierabad - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder