zaterdag 18 september 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Wide Area Netwerkdiensten 2021 - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Haltevoorzieningen 2021-2023 - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Buitenlandse Dienstreizen - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leermiddelen - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Leermiddelen
Lees verder

EA Leermiddelen - Coöperatie Scholengroep Pompeblêd UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BZ-HIS-EA Payroll Management Services Eastern Europe - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie collectieve zorgverzekering inwoners 16 Zuid Limburgse Gemeenten met een laag inkomen - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT Hardware - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vervanging en onderhoud van Audiovisuele Middelen - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NOB - Vleugelpark (vleugels en piano) - Nationale Opera & Ballet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

PRG120.60699 Regulier Onderhoud Gras en Water - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Muziekscheduling NPO Radio1, NPO Radio2, NPO 3FM, NPO Radio5 en NPO Themakanalen - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WGA-Eigenrisicodragersverzekering ten behoeve van Stichting AMOS - Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud rollend materieel - Ergon
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Telefonie - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanmelding schaduwlijst segment Civieltechnische werken € 250.000 - € 750.000, gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ROAD2021 - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichting 'Caumerbeek Middenloop/Buffer De Dem/Buffer Palenberg' - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WGA-Eigenrisicodragersverzekering ten behoeve van Het Baken - Het Baken Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Betalingsverkeer (bankdiensten) - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Maaien waterlopen Hijken Zwiggelte - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden - Europees openbare aanbesteding Raamovereenkomst Brandstoffen - Gemeente Borger-Odoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132 | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten - Samenwerking A2 gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Maaien waterlopen Hart van Drenthe - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien waterlopen Orvelte Westerbork - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WFRL-11-18691 Brandstoffen - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Diensten t.b.v. debatten met gebarentolk - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Plaagdierbestrijding gemeente Vlissingen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Trainingsprogramma E-Government - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom gevaarlijk afval - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10100042159 - BD – Projectsecretaris innovatie Grensmanagement - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10100042161 – BD – Projectleider innovatie Grensmanagement - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DV&O Planapplicatie - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software...
Lees verder

Aanbesteding leer- werkplekbeheer SAAM - Stichting Saamscholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Selectie dienstverlener audiovisuele techniek - Omroep Brabant Mediafaciliteiten C.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Sociaal Medische Advisering 2021 gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Specialistische Testmiddelen RDW - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Conceptontwikkeling en Vormgeving - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Programmamanager - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gemeenten Molenlanden en Gorinchem - Open House Huishoudelijke ondersteuning - Gemeente Molenwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf Capillair electroforese apparaat - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Multidisciplinaire advisering woningbouwstrategie gemeente Oosterhout - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het ophalen, verpakken en transporteren van in beslag genomen Vuurwerk - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Afvaldienstverlening voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg - Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding Leerroutes B1- en Zelfredzaamheidsroute Wet inburgering 2021 - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Innovatiepartnerschap duurzame geluidsschermen - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Categorie aanbesteding re-integratie 2e en 3e spoor en haalbaarheidsonderzoeken 2e spoor - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Advies, ter beschikking stellen, beheer Kantoorautomatisering - "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leerlingenvervoer naar sportaccommodaties. - Gemeente Landgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Offerteaanvraag ten behoeve van de Europees openbare aanbesteding Ondersteuning Zelfredzaamheid (OZ) en Ondersteuning Huishouden (OH) - Gemeente Stadskanaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst Integrale Rioolvervanging Overwhere-Zuid - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dijkversterking Stad Tiel - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Plaagdiermanagement - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

NO Senior Adviseur Water - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Nuenen - Gemeente Nuenen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Someren - Gemeente Someren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Contractmanager Welzijn Jeugd - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Verzekeringsdiensten - Gemeente Oisterwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Industrieel Reinigen - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reconstructie Groenendijk te Nieuwerkerk aan den IJssel - Gemeente Zuidplas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding - Asfaltvervangingen gemeente Westland - gemeente Westland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2021...
Lees verder

EA Microscopen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Begraafplaatsen Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak - Theater Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Incassodiensten - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324...
Lees verder

Onderhoud SAP P2P met contractregister - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Handhavingssysteem - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

RCA onderhoudsbestek openbare verlichting 2022 en 2023 - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie voorbereiding aanbesteding reizen - Aeres
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verkoop van...
Lees verder

Oproep prijsvraag - Bevorderen gebruik open-access geodata ten behoeve van voedselzekerheid en duurzaam land- en watergebruik in Afrika en het Midden-Oosten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Formele volwasseneneducatie - Gemeente Venlo
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Onderhoud Gebouwbeheersystemen - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leermiddelen - Rembrandt college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering natuursteen omgeving stadhuis - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder