vrijdag 17 september 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Raadsinformatie- en Vergadersysteem (RIS) - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountancy diensten Gemeente Eindhoven - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Kindcentrum Koos Meinderts - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

Levering sportinventaris gymzalen - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Technisch Projectleider upgrade Desktop en Office (0.6 fte) , vanaf oktober 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering en plaatsing containers in openbare ruimte - Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-07-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

Levering Brandstoffen - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding werken herontwikkeling Cluster Zuid - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

CT sensoren voor het Landelijk Meetnet Water - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Senior adviseur Milieuvergunningen industrieel (28 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van gemeente Hollands Kroon - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

EA - OLP - SKPOEL - Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Openbare aanbesteding Werkplekhardware en diensten (WHD) - Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Implementatieconsultant OMS - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Postdiensten - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Cateringvoorziening ROC Gilde - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering duurzame elektriciteit - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Reconstructie Spaarndammerdijk te Spaarndam - Halfweg - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering gecompenseerd gas - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

RAW-bestek Onderhoud speelvoorzieningen - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Lichtgewicht ECMO-systeem - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Diensten beheer en exploitatie zwembad Helmond - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionals - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Drukwerk - Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Herinrichting wijk Moesel - Gemeente Weert
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-11-2021...
Lees verder

Uitvoering sorteeranalyses huishoudelijk afval - NV Area Reiniging - N.V. Area Reiniging
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13, Groningen NL11 | Procedure:...
Lees verder

Gemeente Lansingerland - Levering Elektriciteit 2022 - 2023 met optiejaren 2024 t/m 2026 - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Student Informatie Systeem Stichting De Drie AOCs - Stichting Yuverta (De Drie AOCs)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL |...
Lees verder

RAW-Raamovereenkomst Rioolreparaties SWWB 2022-2023 - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

GV-2021-10 Marktselectieprocedure gebiedsontwikkeling Rietkamers - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwerp Uitbreiding Terminal Eindhoven Airport N.V. - Eindhoven Airport N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbsteding Eigendommenverzekering Gemeente Terneuzen - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering gemeente Haarlem - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Samenstellen Tassen voorverpakt - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van standaardsoftware, inclusief bijbehorende dienstverlening - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

22869 Nieuwbouw Rijkskantoor de Monarch IV in Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

GMS natuurmaatregelen in overgangsgebieden - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Plaagdierbestrijding - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Gymvervoer - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten voor HTH - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker bron- en contactonderzoek, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wagenparkverzekering 2022 - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VWS EA ROVK Levering Antigeen Zelftesten - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandweerkazerne en woningbouw Pionierkwartier Veenendaal - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

WGA Eigenrisicodrager verzekering - Gemeente Heemskerk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, IJmond NL323 | Procedure:...
Lees verder

BZ-HIS-EA Payroll Management Services Eastern Europe - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem inhuur externe capaciteit en expertise - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gebied Zuid-Holland Zuid - Engineering Feyenoord City - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Groot onderhoud sportvelden - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maatschappelijk Werker Toeslagen Affaire 010 - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Pakketdiensten - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Postvervoer...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering gemeente Son en Breugel - Gemeente Son en Breugel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering gemeente Haarlemmermeer - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Deurne - Gemeente Deurne
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Archiefbeheersysteem - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vechtdal Verbinding N340/N48 en N377 - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

ICD's en PM's - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding voor de Inkoop Pleegzorg 2022 e.v. - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: Drenthe...
Lees verder

Coördinator Wijkaanpak Rotterdams Weerwoord - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leveren van Boomsubstraten - Gemeente Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Secretaris/Adviseur economie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Gemeente Maasgouw - Europees openbare aanbesteding Welzijnswerk - Gemeente Maasgouw
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder