zondag 12 september 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Aanbestedingsprocedure Combi-TS in 6x6 uitvoering 2 - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DOS-2021-0003317 Allround BI Specialist - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Levering Rigid Hulled Inflatable Boats (RHIBS) (2021) - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

PMO and Convenor services for BZRR CE - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AI 2020-0044 Levering onderhoud en wijzingen aan verkeersregeltoestellen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Verkeers- en straatnaamborden - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding AV-middelen (Touchscreens) t.b.v. Adenium - Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Boomveiligheidscontrole en Boomonderhoud - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT Dienst - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Levering en instandhouding afvalcontainers - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Managementassistent Vaccineren - Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Opleidingen Bedrijfshulpverlening en EHBO - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Begeleiding, examinering en afgifte MBO-praktijkverklaringen en -diploma's - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Projectmanagement t.b.v. realisatie VO-Campus in Emmeloord - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Delivery and installation of Wellheads & Xmas trees - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Inschrijving voor EA Zonwering Stichting BOOR - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantscontrole ten behoeve van de jaarrekening 2021 ev - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Catering gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

NU CBO Zeist - Chromebooks en toebehoren - Het Sticht, Stichting voor Katholiek en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs te Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leasefietsen - Stedin Groep Services B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

181129 NU CBO Zeist - Touchscreens en toebehoren - Het Sticht, Stichting voor Katholiek en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs te Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gemeente Amsterdam - Gegunde tenders Externe Inzet Gemeente Amsterdam (EIGA) Q2_2021 - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Zakelijke dienstverlening:...
Lees verder

2021-006784 Aanbesteding aansprakelijkheid - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31163428: Herberekening 2 staal-betonbruggen en Molenbrug Kampen (hoofd- en zijoverspanningen) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding 2022 t/m 2026 Huishoudelijke Hulp - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanpassen infrastructuur gebiedsontwikkeling VDL Nedcar - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Zwembadafdekking - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding Meubilair - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Payroll dienstverlening en Uitzenden - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging van vrijwillige transparantie: Lockdown browser - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie ter voorbereiding op de aanbesteding DBO BWK - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Wegenonderhoud
Lees verder

Brandverzekering gemeente Dongen - Gemeente Dongen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten t.b.v. de Reinigingsdienst - N.V. Area Reiniging
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

1-W-06863-21: Beheren, onderhouden en plaatsen van installaties voor toezicht- en verkeersbewakingcamera's - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie raamovereenkomst 'Inhaalslag baggeren vaarwegen' - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Graafwerkzaamheden en grondverzet
Lees verder

1-D-13372-21 Leveren van dienstverlening en ondersteuning bij het inrichten van verkiezingslocaties - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mechanische reiniging straatkolken en lijnafwatering Houten en De Bilt - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultaties Ondersteuning met wonen - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke...
Lees verder

Tijdelijk beheer vastgoed ten behoeve van de gemeente Maastricht - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie software stage en afstudeerbegeleiding - SURF B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: | CPV: Diensten voor onderwijs en...
Lees verder

arbodienstverlening - Stichting Saxion
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel...
Lees verder

High-density Arbitrary Waveform Generator - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Elektronische premiums ten behoeve van BNNVARA - Omroepvereniging BNNVARA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Payrolldienstverlening - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Trapliften Achterhoekse Gemeenten - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Medische advisering Wmo e.d. - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoud E&W installaties Vastgoedportefeuille - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Media inkoopbureau - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Veendam - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Strategisch Marketingbureau - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Flexibele inhuur medewerkers eigen netwerk IFV - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering, reparatie en onderhoud elektrische voertuigen Groenbedrijf Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Outsourcing of Tests in Sweden - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Expeditie Haringvliet - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Levering Speel- en Sporttoestellen 2022-2025 - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Enterprise Service Management - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Projectleider Digitaal samen kunnen werken onder de Omgevingswet (8-16 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Doorontwikkeling, beheer en onderhoud SPOT - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Gebied Zuid-West - Planuitwerking Spoorzone Rijen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

IKC de Steiger Design & Build - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 | Procedure:...
Lees verder

Circulair onderhoud en levering kantoorinrichting WSHD 2021-2031 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C,...
Lees verder

WGA Eigenrisicodrager Verzekering - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Huishoudelijk restafval incl. eventueel nascheiding PMD en andere grondstoffen - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst inhuur specialisten Ruimtelijke Ontwikkeling - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, Alkmaar en omgeving NL328 |...
Lees verder

Opstellen MER ten behoeve van het project Athos - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Afvalanalyses - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-09-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder