donderdag 9 september 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over bericht 'kosten van broeikasuitstoot niet eerlijk verd...

Antwoorden op Kamervragen over bericht 'kosten van broeikasuitstoot niet eerlijk verdeeld, huishoudens betalen te veel'
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het bericht van PBL: 'kosten van broeikasuitstoot niet eerlijk verdeeld, huishoudens betalen te veel', dat de zware industrie te weinig bijdraagt aan de Opslag Duurzame Energie (ODE). Het Tweede Kamerlid Leijten (SP) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Achtergrond en onderbouwing energiebesparingspotentieel industriële ETS-bedrijven
Achtergrond, onderbouwing, argumenten en juridische mogelijkheden van het energiebesparingspotentieel van de industriële bedrijven die deelnemen aan emissiehandelssysteem (ETS).
Lees verder

Kamerbrief over effect en wenselijkheid van energiebesparingsplicht bij ETS-industrie en uitbreiden van Erkende Maatregelenlijsten
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar het effect en de wenselijkheid van een energiebesparingsplicht bij de ETS-industrie en het uitbreiden van de Erkende Maatregelenlijsten. De ETS-industrie zijn de bedrijven die deelnemen aan het emissiehandelssysteem.
Lees verder

Kamerbrief over verlenging leningsfaciliteiten reisgarantiefondsen
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer het Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de verlenging van de bestaande leningsfaciliteiten aan reisgarantiefondsen SGR, VZR Garant en GGTO. Een zelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het bericht NVDE: volgend jaar twee miljard euro extra voor klimaat, vooral voor duurzame warmte
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) beantwoordt vragen over het bericht 'NVDE: volgend jaar twee miljard euro extra voor klimaat, vooral voor duurzame warmte.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over budget subsidie Verduurzaming en Verbetering gedupeerden in Groningen
Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over 'de subsidie Verduurzaming en Verbetering voor gedupeerden in Groningen, die binnen 5 dagen op is'. Tweede Kamerleden Beckerman (SP) en het lid Nijboer (PvdA) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over lek van privéadressen van volksvertegenwoordigers en politieke en maatschappelijke organisaties door Kamer van Koophandel
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt vragen van de leden Simons (BIJ1) en Van Ginneken (D66) over een lek van privéadressen van volksvertegenwoordigers en politieke en maatschappelijke organisaties door de Kamer van Koophandel.
Lees verder

Kamerbrief voortgangsrapportage SodM versterking Groningen en enkele andere onderwerpen
Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een voortgangsrapportage van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de versterkingsoperatie in Groningen. Ook gaat de minister in op ontwikkelingen voor gebouwen buiten de werkvoorraad van de versterking, afspraken met woningcorporaties, de samenwerking tussen de Nationaal Coördinator Groningen en Instituut Mijnbouwschade Groningen, en vergoedingen voor huurders van particuliere eigenaren.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over datalek Kamer van Koophandel
Staatssecretaris Keijzer (EZK) geeft antwoord op vragen over het datalek bij de Kamer van Koophandel. Het Tweede Kamerlid Leijten (SP) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder