donderdag 30 september 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief tussentijds overzicht gebruik coronaregelingen

Kamerbrief tussentijds overzicht gebruik coronaregelingen
Minister Blok (EZK) deelt een overzicht van het gebruik van de coronaregelingen met de Tweede Kamer. Het gaat om de regelingen KKC, BMKB-C, GO-C, COL en Qredits-overbruggingskrediet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Kamerbrief vergunningverlening gaswinning Ternaard
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden om vergunningen voor nieuwe gasboringen onder de Waddenzee te weigeren op basis van de Mijnbouwwet, de Wet natuurbescherming en de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Dit in relatie tot de lopende vergunningsprocedure voor de gaswinning Ternaard. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Kamerbrief over CBS voortgangsrapportage van de Competitive Neutrality Officer
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over CBS voortgangsrapportage van de Competitive Neutrality Officer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over berichten over coronasteun
Minister Hoekstra van Financiën beantwoordt, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vragen van de Tweede Kamer over berichten over coronasteun.
Lees verder

Kamerbrief over informatie bij Voortgang Wet Collectieve warmtevoorziening
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) stuurt de Tweede Kamer aanvullende informatie bij Voortgang Wet Collectieve warmtevoorziening.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over horecasector en over kleinschalige evenementen
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over het voornemen om te stoppen met coronasteun aan de zwaar getroffen horecasector. Deze vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Van Haga (groep Van Haga). En hij beantwoordt vragen over kleinschalige evenementen die niet door kunnen gaan wegens corona. Deze vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Kathmann, Gijs van Dijk en Kuiken (PvdA). Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over rapport 'AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis'
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het rapport 'AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis' van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). De Tweede Kamerleden Teunissen en Van Raan (beiden PvdD) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over houtige biomassa in de SDE++
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over houtige biomassa in de SDE++.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over achterblijven gasboringen op zee
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Nederland blijft achter met gasboringen op zee, bedrijven willen aan de slag'. De Tweede Kamerleden De Vries en Erkens (beiden VVD) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder