donderdag 2 september 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over zoutwinning en lekkages bij Nedmag

Antwoorden op Kamervragen over zoutwinning en lekkages bij Nedmag
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over de zoutwinning en lekkages bij Nedmag. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over stijgende energielasten
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) beantwoordt vragen over de stijgende energielasten. De Tweede-Kamerleden Wilders en Kops (beiden PVV) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden Kamervragen over fotografie-aanbesteding Rijksoverheid
Minister-president Rutte beantwoordt vragen over de fotografie-aanbesteding vanuit de Rijksoverheid. De vragen zijn gesteld door de Tweede-Kamerleden Nijboer en Gijs van Dijk (beiden PvdA).
Lees verder

Antwoorden Kamervragen D66 over fotografie-aanbesteding Rijksoverheid
Minister-president Rutte beantwoordt vragen over de fotografie-aanbesteding vanuit de Rijksoverheid. De vragen zijn gesteld door de Tweede-Kamerleden Sneller, Wuite, Romke de Jong en Van Weyenberg (allen D66).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over schaarse transportcapaciteit elektriciteitsnet
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de berichten "Netbeheerders waarschuwen: 'Iedereen gaat last krijgen van krapte op stroomnet'" en "Hogere energiekosten door vele Tesla's, zonnepanelen en windmolens". Het Tweede Kamerlid Kops (PVV) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over transportschaarste op het elektriciteitsnet
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius beantwoordt vragen van de leden Koerhuis en Erkens (beiden VVD) over transportschaarste op het elektriciteitsnet.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over rapport Nationale Ombudsman
Staatssecretaris Wiersma (SZW) geeft antwoord op vragen over het rapport van de Nationale Ombudsman over ondernemers die in de knel komen als gevolg van corona. De Tweede Kamerleden De Jong (D66) en Aartsen (VVD) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over rapport Nationale Ombudsman
Staatssecretaris Wiersma (SZW) stuurt de antwoorden op vragen over het rapport van de Nationale Ombudsman over ondernemers die in de knel komen als gevolg van corona naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Ontwerpbesluit schadevergoeding kolencentrale-exploitanten voor beperking CO2-uitstoot
Besluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie.
Lees verder