donderdag 2 september 2021

Inspectie SZW: betere preventie van arbeidsongevallen is noodzakelijk

Inspectie SZW
Inspectie SZW: betere preventie van arbeidsongevallen is noodzakelijk
Bedrijven kunnen nog steeds veel verbeteren waar het gaat om het voorkomen van arbeidsongevallen. Dat concludeert de Inspectie SZW in de Monitor arbeidsongevallen 2020 die vandaag is gepubliceerd. Vorig jaar zijn er 3655 arbeidsongevallen bij de Inspectie SZW gemeld. Er overleden 54 mensen als gevolg van een ongeval tijdens het werk. Door de verschillende lockdowns en het thuiswerken is het aantal ongevallen lager dan voorgaande jaren.
Lees verder

Schoonmaak in vakantieparken niet volgens de regels
Bij controle naar schoonmaakwerkzaamheden in vijf vakantieparken bleek dat er vermoedelijk bijna nergens eerlijk gewerkt wordt. Te lange werkdagen, te weinig betaald krijgen, niet mogen werken en iemand anders zijn identiteit gebruiken waren overtredingen die geconstateerd zijn door de Inspectie SZW.
Lees verder

Thuiswerken, benoem de risico's in de RI&E
Over hoe het thuiswerken in de toekomst vorm gaat krijgen heerst nog veel onzekerheid. De verwachting is dat er na de coronapandemie een vorm van werken ontstaat waarin zowel op locatie als thuis gewerkt wordt.
Lees verder

Boetes voor illegale tewerkstelling in pakketbezorging
In de pakketbezorging zijn voor overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen in 2019 onlangs forse boetes opgelegd door de Inspectie SZW. Zowel een pakketbedrijf- (subcontractor) als één van de vier grote pakketorganisaties hebben een boete gekregen van € 288.000,00. De Inspectie SZW constateert tegelijkertijd dat de pakket- en koerierssector, sinds de verscherpte controles van de Inspectie, stappen zet als het gaat om eerlijk werken.
Lees verder