donderdag 16 september 2021

Handreiking Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Handreiking Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft meer duidelijkheid over wat wel en niet mag bij de verwerking van persoonsgegevens voor (de toeleiding naar) schuldhulpverlening. Toch blijken er in de praktijk nog veel vragen te zijn. Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een handreiking opgesteld met aandachtspunten. Hiermee moeten gemeenten en hulpverleners rekening houden om aan de privacywetgeving te voldoen.
Lees verder