maandag 30 augustus 2021

Toekomst van werken

PLATFORM ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS (PZO)
Toekomst van werken
Werken zoals we het nu kennen gaat veranderen in de toekomst. Van 9 tot 5 op kantoor zitten is in de nabije toekomst niet meer de standaard. Hoe ziet die toekomst er dan uit? De jongere generatie geeft aan graag flexibeler te willen werken. Hun kijk op werken is anders dan de oudere generatie, die...
Lees verder