vrijdag 20 augustus 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Inspectie bomen gemeente Lelystad 2021 - 2023 - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Aanschaf vliegtuigtrappen t.b.v. de F-35 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur/ Projectmanager renovatie Stadsschouwburg Nijmegen - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

4-D-18448-20: Onderhoud bouwkundige-, elektrotechnisch- en werktuigbouwkundige installaties voor vastgoed objecten in een deel van de commerciële portefeuille. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2021-0051 ROK Beoordelen Kapaanvragen Bomen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Keuren en onderhoud brandweermaterieel en -materiaal - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van pipetten en bijbehorende pipetpunten - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud mechanische riolering gemeente Soest en Baarn - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveranciersselectie t.b.v. de levering van vrachtwagenchassis - ACV Gemeenten BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

2021038 Accountantsdiensten - Gemeente Schagen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31123736: Het ontwerpen en uitvoeren Overnachtingshaven Lobith, locatie Spijk - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Vormgeving gemeente Zeist - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Fase 3 serviceplatform -80 vriezers - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Industriële...
Lees verder

Architectuur-, data- en procestooling - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging gegunde opdracht Maatschappelijke Begeleiding Asielstatushouders - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

inhuur investment managers - ROM NH i.o.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 1565 Reconstructie aansluiting N391 Emmerweg - Provincie Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-09-2021...
Lees verder

Camera's Milieuzone - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Instapmoment 3: Open House procedure Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe 2020-2028 - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Instapmoment 3: Open House Logeren, wonen en gezinshuizen procedure Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe 2020-2028 - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ongevallenverzekering ten behoeve van Veiligheidsregio Brabant-Noord - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Jongerenwerk Schiedam - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Welzijnszorg voor kinderen en...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding E-HRM systeem met bijbehorende salarisdienstverlening - Omroepvereniging BNNVARA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

24/7 storingscontract rioolgemalen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Marktconsultatie Leegstandbeheer - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beheer van onroerend goed op...
Lees verder

19506285 - Inhuur ILS capaciteit Wielvoertuigen en Containersystemen DWOW/WTB - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van een passysteem voor de afname van brandstof en de administratieve afhandeling daarvan t.b.v. de gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

warme drankenautomaten - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

KVK - Financiële reviews en business casuïstiek - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

De uitvoering van 'aangepast vervoer' in het kader van leerlingenvervoer en vervoer Jeugdwet - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Audits Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Waterproof Zeeheldenbuurt Maaiveldinrichting - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie leerlingvolgsysteem - "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Gunningen Q2 2021 DAS Waterkracht - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2021-0102 Inspecties Overspanningen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Intermediair hotel- en vergaderaccommodaties - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding adviseur constructies nieuw gemeentehuis - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding adviseur installaties, bouwfysica en akoestiek nieuw gemeentehuis - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Immunochemie - Endocrinologie testen - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviesdiensten Verduurzaming Gebouwenportefeuille 2021-2025 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom specifiek ziekenhuisafval - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Jurist Milieu/Omgevingsrecht - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Exploitatie, ontwikkeling, beheer en onderhoud functiewaarderingsysteem HR21 - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Pc workshops voor kinderen van minimagezinnen - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cryogen-free dilution refrigerator - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

V.A.C. therapie intramurale dienstverlening - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ervaren Bouwinspecteur Binnen - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dienstverlening voor IT-projecten - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Opvolger GT Connect - VNG Realisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Leveranciersselectie t.b.v. de levering van vrachtwagenchassis - ACV Gemeenten BV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst dagelijks onderhoud asfalt- en elementenverharding Arnhem 2021 - 2023 - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

internationale (boedel)verhuisdiensten voor personeel (iuc21-606) - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder