woensdag 18 augustus 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Huishoudelijke artikelen en voedingsmiddelen - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktonderzoek Woningmarktmonitor - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: | CPV: Analyseren van gegevens
Lees verder

Aannemer renovatie RBT te Etten-Leur - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur informatie uitwisseling WISI-domein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

WGA-Eigenrisicodragersverzekering ten behoeve van Gemeente Valkenswaard - Samenwerking A2 gemeenten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Informatie Infrastructuur, fase 3 - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inrichting Cromvlietpark te Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-11-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Inhuur Boa's ten behoeve van het vrachtauto parkeren gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Klantcontactdiensten - Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meten binnenvaart - Stichting Connekt
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder