zondag 15 augustus 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Levering voor groenrenovatie - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst realisatie groenrenovatie - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT Hardware - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Participatory environmental assessment expert - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst Toetsing aanvragen Omgevingsvergunningen - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Laptops - Scholengemeenschap Pieter Zandt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WFRL-11-20023 Hout (Naaldhout en Hardhout) - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) Covid-19 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WFRL-11-19994 Oververhitters Woudagemaal - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur van personeel via een Broker - Unie van Waterschappen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Publicatie vrijwillige aankondiging Maatwerkdiensten Jeugd gemeente Venlo - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

O2G2 - Levering duurzaam aardgas 2022 - 2025 met optiejaren 2026-2027 - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

(dwang)invordering - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Evenementen Meubilair UvA/HvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Meubelen (m.i.v....
Lees verder

Assessments en Selectie Rijkstraineeprogramma's - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Afdrukapparatuur Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen - Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

O2G2 - Levering duurzame elektriciteit 2022 - 2025 met optiejaren 2026-2027 - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien waterlopen Oranjewald, Nijhoarne, Jobbegea en Skierren - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien waterlopen Twijtel en Zadhuizen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Membranen STU's: Tilburg - Loosbroek - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maaien waterlopen De Hoeve, De Blesse, Nijeholtpade en Noordwolde - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Amersfoort - Levering duurzame elektriciteit 2022 - 2023 met optiejaren 2024-2025 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Motorrijtuigenverzekering en administratieve afhandeling - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Verzekeringen voor...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Roosendaal 2022 ev - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Jeugdhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning in de wijkteams van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Ontwerpteam project nieuwbouw en renovatie Glanerbrook - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Online Survey Tool - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Service toegangspoorten - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie Project Catering - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering mechanische materialen - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31153856: Meerjarig Onderhoud Hoofdwegennet West-Nederland Noord - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening, glasbewassing en aanvullende diensten. - de gemeente Gennep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

OLP Robijn i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Stichting ROBIJN
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vaste Sportinventaris - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ECK-B beoordeling zoetwatermaatregelen - 31169976 - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Applicatiedienstverlening - Primair Applicatielandschap CIZ - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Ondersteuning Elektronisch Melden- 31170649 - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Markconsultatie Systeem integratie, Hosting, Ontwikkeling van Componenten & Softwareproducten - Coöperatie Dimpact UA
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-08-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Nieuwe website gemeente Deurne en aanverwante dienstverlening - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden, Twenterand en Oldenzaal - gemeente Hellendoorn
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Auditdiensten
Lees verder

Geluidswerende voorzieningen Veldhuizen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-09-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leerlingenvervoer - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verwerking reststromen en KCA milieustraten deelnemende Drentse gemeenten - N.V. Area Reiniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Impuls Meer Tijd voor de Patiënt Huisartsenzorg - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Revitalisering Stadhuis - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

RAW Raamovereenkomst Boomonderhoud 2022-2024 gemeente Oude IJsselstreek - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leveren van Boomsubstraten - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder