dinsdag 10 augustus 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Strategisch adviseur informatiesamenleving / verbinder Werk-, Inkomen-, Schulden- en Inburgeringsdomein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

N343 rotonde Bisschopstraat - Bornsestraat (WK-2020-04) - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2020-0171 Realisatie Brug Kop Weespertrekvaart - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-12-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Verbouwing van de Locatie J.F. Kennedylaan - Bouwdeel B, C & G - Bouwkundige werkzaamheden - Graafschap College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verbouwing van de Locatie J.F. Kennedylaan - Bouwdeel B, C & G - Installatietechnische werkzaamheden - Graafschap College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ondersteunend Coördinator Kennis en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Bloemdijken Midden-Zeeland 2e ronde - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Diensten nieuwe wet inburgering - Gemeente Venlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Trainingen Schoolveiligheid - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Woontoren Heistraat Noord gemeente Waalre - Gemeente Waalre
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur medewerkers Vergunningen Milieu en uitvoering Toezicht en Handhaving inrichtingen klasse I, II en III, ODNV en OVIJ - Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

A01.22.2021 AMBOR-opleidingen(MBO niveau 1, 2, 3 en 4) met parallelprogramma - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

WGA ERD verzekering - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

RFI EIARD Support - Wageningen University & Research
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Pakketdiensten binnen- en buitenland - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst boomtechnische adviesdiensten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder