woensdag 25 augustus 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over Urgenda

Antwoorden op Kamervragen over Urgenda
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Klimaatvonnis miljardendans - kabinet tast diep in buidel voor groene kruistocht van Urgenda'. Het Tweede Kamerlid Kops (PVV) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over IPCC-rapport
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over het rapport 'AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis' van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) later komen dan gebruikelijk. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Kamerbrief over uitnodiging kennismaking vaste Kamercommissie met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Minister Blok (EZK)  stuurt de Tweede Kamer een uitnodiging voor een nadere kennismaking vaste Kamercommissie met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Lees verder

Uitstelbrief BNC-fiches en Kamervragen Fit-for-55-pakket
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) meldt de Tweede Kamer dat de BNC-fiches met behandelvoorbehoud die onderdeel zijn van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie, en antwoorden op Kamervragen, niet binnen de geldende termijn worden verzonden. Vanwege de samenhang tussen de verschillende voorstellen binnen het pakket zullen de BNC-fiches als 1 pakket aan de Kamer worden gestuurd.
Lees verder

Reactie op het manifest "Investeren in de toekomst, is investeren in de jongeren"
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) reageert op het manifest 'Investeren in de toekomst, is investeren in de jongeren'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over NAM en de afvalwaterinjecties
Minister Blok (EZK) beantwoordt kamervragen over NAM en de afvalwaterinjecties in Twente. De vragen zijn gesteld door het Kamerlid Bromet (GroenLinks).
Lees verder

Aanbiedingsbrief EU-wetgevingsoverzicht en EU-raadplegingen EZK
Minister Blok (EZK) stuurt de Tweede Kamer de rapportage van de lopende Europese wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken van raadplegingen van de Europese Commissie op het terrein van Economische Zaken en Klimaat. De rapportage gaat over de periode april tot en met juni 2021. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over rapport 'Policies for a climate-neutral industry: Lessons from the Netherlands'
Minister Blok (EZK) en staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) geven antwoord op vragen over het rapport 'Policies for a climate-neutral industry: Lessons from the Netherlands' van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het Tweede Kamerlid Van der Lee (GL) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief met kabinetsreactie op het RIVM-rapport 'Klimaatakkoord: effecten van nieuwe energiebronnen op gezondheid en veiligheid in Nederland'
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het RIVM-rapport 'Klimaatakkoord: effecten van nieuwe energiebronnen op gezondheid en veiligheid in Nederland'.
Lees verder