dinsdag 6 juli 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Bestek 2402 Onderhoud kunstwerken 2021-2024 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud zeefbandpersen en bandfilters - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Diathermietoestellen - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beleidsmedewerker Subsidieprocessen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

'Open house' Huishoudelijke ondersteuning Gemeente Lansingerland en Gemeente Pijnacker-Nootdorp - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

BMS - Multifunctionals - Bisschop Möller Stichting
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitruktenues - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Riolering en herinrichting Meren- en Bekenbuurt (wijk 't Kalf) Zaandam - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 | Procedure:...
Lees verder

31169697: Vliegcontract RWS-Waterschappen - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding van een nieuw eHRM/Payroll systeem - Gemeente Roermond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Groot onderhoud asfalt Klundert, Fijnaart en Standdaarbuiten - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nieuwbouw gemaal Pannerling - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Marktconsultatie vernieuwing gemeentelijk netwerk Gemeente Haarlem - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-08-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Opvang slachtoffers mensenhandel (COMS) - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gezamenlijke Inkoop Sport Ashram College & Scala College - SCOPE scholengroep Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Rekencomponent Nieuw Informatie Systeem Erfpacht & Uitgifte (NISE) - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten in...
Lees verder

WMO Immateriële ondersteuningstaken 2021 - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht...
Lees verder

Sloop bestaande school en nieuwbouw Julianaschool Krabbendijke - Gemeente Reimerswaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-09-2021...
Lees verder

Sloop bestaande school en nieuwbouw Julianaschool Krabbendijke - Gemeente Reimerswaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-09-2021...
Lees verder

EA Belastingsysteem - Regionale Belasting Groep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder