donderdag 29 juli 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
PHB training Buitengewoon Opsporingsambtenaren Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Pentesten - Rijksdienst Caribisch Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering Standaardsoftware & Gerelateerde Dienstverlening - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Lokale Jeugdhulp Voornse gemeenten (J&O, bGGZ, EED, IVH) - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Overig textiel ten behoeve van justitiabelen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Peritoneaal dialyse - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Onderhoud en reparatie zonwering - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Patientenvoeding Erasmus MC - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud zonnepanelen - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Full text digitization of Dutch publications - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voor audiovisuele middelen, perceel 1 (mededingingsprocedure) - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Bestek 2133, N345 Rondweg de Hoven - Provincie Gelderland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-09-2021...
Lees verder

Openbaar toilet Purmerend 2021ev - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf - onderhoud sterilisatieapparatuur van de fabricaten waarvan Universiteit Utrecht apparatuur in eigendom heeft - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Ondersteuning Teamontwikkeling en professionalisering - mboRijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Inhuur machines groenonderhoud Heemstede - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 | Procedure:...
Lees verder

Levering, implementatie en onderhoud FMIS systeem - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo hulpmiddelen - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gebied Zuid-West - Engineering EMC bescherming - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding: Leveren van licenties voor upgrade naar Microsoft 365 omgeving - Gemeente Steenwijkerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding: Onderhoud openbare verlichting gemeenten Steenwijkerland e.a. - Gemeente Steenwijkerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Crashtenders - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ion transport systeem - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Stempassen - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m juni 2021 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 57427 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur ondersteunende processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m juni 2021 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 61118 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur primaire processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw Dromenvanger-Leilinde - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gunnen uitvraag AV5931Coördinator Beheer Openbare Ruimte Rijswijk - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Ventilatoren voor airco's Flirt - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

INTHR Lijn 16X Laan van Meerdervoort - Eisenhowerlaan - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Offshore Grid NL - Geotechnical survey platform locations - IJmuiden Ver - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie FMS+ / P2P - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

WGA-Eigenrisicodragersverzekering ten behoeve van Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten - Samenwerking A2 gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Specialistische Jeugdhulp in Friesland segment B - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Lelystad, Stichting voor christelijk Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure:...
Lees verder

Specialistische Jeugdhulp in Friesland segment A - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Europese aanbesteding touchscreens - De Onderwijsspecialisten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Adviseur Smart Mobility - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Junior projectleider arbo- en veiligheidsbeleid - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

A06.16.2021 Inzamelvoertuigen voor ondergrondse containers ten behoeve van gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Levering Houtproducten - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure leveren voedingsmiddelen voor Scholengemeenschap De Nieuwe Veste - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud van de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar - Gemeente Bergen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Gemeente Midden-Drenthe - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Levering PVC rioleringsmateriaal - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

DAS Telecommunicatie Netwerken - Afmelden gegunde opdrachten - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Energiebespaarpakketten in het kader van de RREW - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanschaf 2 veegmachines inclusief optioneel full-servicecontract - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT - Laptops - Stichting Atlant Basisonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

10100041078 BD/DGPenV Senior juridisch beleidsmedewerker - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10600081495 OM Projectleider organisatieontwikkeling - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - Stichting Atlant Basisonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. Rijksuniversiteit Groningen - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Atlant Basisonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Simulatieomgeving Binnenvaart - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dichtbij in de Rijnstreek 2022-2026 - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure verpakkingsmaterialen voor Leerwerkbedrijf Stark - Stark
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - Stichting Atlant Basisonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

DAS Computertoebehoren - Stichting Essentius
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Inburgering 14 Twentse gemeenten: B1-route - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs - CBO Meilân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Friesland NL126 | Procedure:...
Lees verder

voucherregeling energie besparende middelen - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

VWS EA Klantcontactcentrum Optimalisatie Klantprocessen - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Architect brede school/kindcentrum Almkerk - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Touchscreens - LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Chromebooks - LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. Radboud Universiteit Nijmegen - Radboud Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS Kantoormeubilair - LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Adviesdienst Strategie - mboRijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Droog- en kruidenierswaren en voeding - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU ROC De Leijgraaf - Docent NT2 - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Kantinemeubilair - LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Cadeaubonnensysteem RREW (open house) - Regionaal Energieloket - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-01-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies...
Lees verder

DAS ICT Desktops - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Laptops - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Tablets - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Touchscreens - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Relatiegeschenken en give-aways - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Computertoebehoren - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Chromebooks - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Heraanbesteding temperatuurmonitoring ten behoeve van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs - Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noventa
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Duikmaterialen IUC21-693 - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten gemeente Voorschoten en gemeente Wassenaar - Werkorganisatie Duivenvoorde
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie FACS Sorter - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud kleine brandblusmiddelen voor de gemeente Almere en stichting Prisma - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verwerking afvalstromen milieuparken en gemeentewerven - RWM N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Eindejaarsgeschenken - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Afdelingshoofd Beleid & Vergunningen, tevens MT-lid (36 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Robotisering volumeverdeling - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder