vrijdag 23 juli 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Raamovereenkomst economische analyses en aanverwante dienstverlening - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud oud gladheidbestrijdingsmaterieel - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ongediertebestrijding - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tractie en Strooi - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bouw kindcentrum Hoogezand-West - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gespecialiseerde transport- en opslagcontainers - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Circulaire Thuiswerkhulpmiddelen (meubilair, beeldscherm) - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

Voluntary transparency in advance: Participatory environmental assessment expert - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud Individuele Behandeling Afvalwater systemen (IBA's) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Externen en IT-Projecten - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market Consultation Concerning the maintenance of existing assets on the railway stations - NS Groep N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Microsoft licenties - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bouwrijpmaken Kloosterakker fase 1A, Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reiniging Bedrijfskleding en Linnengoed - GGD Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Microsoft licenties - Werkorganisatie Duivenvoorde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie stuwtape en bijbehorende ladingsstempels - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Traineeship Diversiteit - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Interne en externe verhuizingen - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ICT Infrastructuur t.b.v. De Vos scholen - Bestuur OSVS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Klein Bouwkundige Werkzaamheden - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve gemeente Noordwijk - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Dagelijks onderhoud Openbare Verlichting - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Energieadviezen - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zonne-energie
Lees verder

Herinrichting en rioolaanleg Paukenhof - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 |...
Lees verder

Beroepsrechtsbijstandverzekering Medisch Tuchtrecht - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanschaf 1 Inzamelvoertuig afval ABG-organisatie - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Opzuiverings- en analyse apparatuur voor moleculaire diagnostiek o.b.v. PCR - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Frontoffice applicatie Sociale Wijkteams - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

ERP systeem en dienstverlening Openbaar Onderwijs Emmen - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gunningen Dynamic Procurement System (DPS) Staffing and consultancy services 2021-Q2 - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Bouw Grondwatermodel IBRAHYM 3 - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vernieuwing website - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Werk naar werk traject - Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leergang Persoonlijk Leiderschap Young Professionals - Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Op DISC profielen gebaseerde trainingen - Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Rekening Courant Justitiabelen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Disposables NFU CTB - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie analyse marktlandschap programma Industriële Automatisering Sourcing - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Onderhoud Sportvelden - Gemeente Borne
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31108577: het meerjarig in stand houden, monitoren en informeren over de toestand van het areaal, met upgrade-werkzaamheden in het beheergebied Rijkswaterstaat Zuid Nederland in drie percelen - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-01-2017 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Technisch Personeel Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bestek 2406 N786 VRI 223 incl 15 jaar onderhoud - Provincie Gelderland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie ontwikkeling 3D model - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Leveren en installeren van Medische gassen installatie tbv het CSS - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoudsovereenkomst Waterdichte en gasdichte deuren en luiken van de Groot Grijs schepen van de Koninklijke Marine - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2020 | Plaats van...
Lees verder

Voorziening E-Publicatie - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

E&C nieuwbouw IKC Woensdrecht - Gemeente Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Huis-aan-huis verspreiding - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Glasbewassing - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Asbest- en Chroom VI-verwijdering op schepen - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren, Ondersteunen en Onderhouden van Audio Visuele Middelen - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Flexibele Schil Team Inkoop - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224,...
Lees verder

AI 2019-0125 Laboratoriumanalyse houtenpaal monsters van Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Materieel Gladheidsbestrijding en Software Strooimanagement - Cyclus N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

SAP Payroll Beheer - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitaliseren bouwdossiers - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Concessie logistieke dienstverlening Douanecontroleloodsen Rotterdamse haven - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond...
Lees verder

Onderhoud en keuringen van Elektrotechnische (E) en Werktuigbouwkundige (W) installaties - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market Consultation: Expendable oceanographic probes system - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Sondes
Lees verder

Bouw Kindcentrum Delfzijl West - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delfzijl en omgeving...
Lees verder

BZK-ABD-MC Assessments Bureau ABD - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Berenplaat - levering & monteren Lichtstraten - Evides NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder

Marktconsultatie CRM systeem - Alfa-college
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: | CPV: Software en...
Lees verder

Realisatie 4 gemalen Contract 4 (DIG-11964) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND...
Lees verder

Raamovereenkomst diverse bedrijfswagens - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU Multifunctionals Stichting Tabijn - Stichting Tabijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

reconstructie Kempenbaan Oost - N2 - gemeente Veldhoven - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voorbelasting fase 2 + bouwrijpmaken Vijfsluizen - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bestek 2133, N345 Rondweg de Hoven - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoudsovereenkomst E/W installaties HAS Hogeschool - Stichting HAS Den Bosch
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Flowcytometer - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leveren ICT raamovereenkomst - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Quick scan Flora en Fauna - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

NU Scala - Laptops mw - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Overslag, transport en verwerken OPK AVU - Gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Development, servicing, maintenance, and marketing in relation to the SourceUp.org online platform - Stichting IDH Sustainable Trade Initiative
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie doorontwikkeling huisstijl - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Marketingdiensten
Lees verder

Vertaling en Nasynchronisatie fictie voor NPO Zapp / Zappelin - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Directievervoer - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviesdiensten Oncologen (onderhandse procedure) - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Projectleider CO2 reductie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Projectmedewerker CO2 reductie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Landelijk - Data XXL - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding Raamovereenkomst koop en levering tractie voedingscomponenten voor gelijkrichterstations tram en metro - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Medior Projectleider Ketenbureau i-Sociaal Domein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder