dinsdag 13 juli 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Stollingsanalyzers - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmedewerker Texel - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Oproep deelname DigiShape - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Warmtebeeldcamera's - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhandse gunning opdracht Kwaliteits- en consistentiecontrole - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

P-2103298 Nieuwbouw stallingsloods te vliegbasis Volkel - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Adviseur standaardisatie informatie-uitwisseling - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Startersloket - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

1-W-07373-21: Herinrichtings- en rioleringswerkzaamheden Prins Alexanderlaan noord (fase 3) te Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Raadsinformatiesysteem Gemeente Beuningen - Gemeente Beuningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Datacenter Naturalis Biodiversity Center - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leveren van Water op Maat - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2021...
Lees verder

Joint Research Center te Middelburg, FASE 3, perceel casco + buitenschil - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Joint Research Center te Middelburg, FASE 3, perceel installaties - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Alleenrecht dienstverleningsrelatie OZHZ - gemeente Dordrecht - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding brokerdiensten (externe inhuur) - Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Jeugdhulp Specialistisch 2022 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder