maandag 12 juli 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Inkomensconsulent Klantcontact Tozo/Tonk 010 - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

HR Werving & Selectiediensten incl. marktconsultatie - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding binnenlandse postbezorging Wageningen Universiteit & Research - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OLP Atlant i.s.m. de Onderwijs Inkoop Groep - Stichting Atlant Basisonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leermanagementsysteem (LMS) - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Diverse microscopen t.b.v. het Douanelaboratorium - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Medewerker vaccinatie, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

SBIR Oproep - Technologieontwikkeling voor de ruimte-infrastructuur - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Curatieve schuldhulpverlening - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Nationaal Wegen Bestand (NWB) en Wegkenmerken van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS CIV) - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud, glasbewassing en levering sanitaire middelen ROC Friese Poort - ROC Friese Poort, Centrale Diensten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Eten en drinken - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Röntgenstatieven HKK - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Open House Wmo-vervoer - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schonen waterpartijen noordelijk areaal binnen de bebouwde kom in de gemeente Westerkwartier - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Openstelling open house procedure Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Gelderse Verbeteragenda voor de Jeugdbescherming Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

HR Job marketing & doelgroep targeting - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering hoogwerkers ten behoeve van brandweer - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Industrieel Reinigen - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inburgering Haarlemmermeer - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

10100040959 BD IJenV Projectleider Informatiehuishouding - Privacy - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Kantoormeubilair (levering en plaatsing) - Veiligheidsregio Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verkiezingspost - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gegunde tenders 105439 Externe Inzet Stichting Waternet 2021 kwartaal 2 - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding "Onderhoud installaties gebouwen" - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132, Drenthe NL13 |...
Lees verder

Substation Automation IEC104/101/61850 - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten ODRU - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de aanschaf van Bedrijfskleding (inclusief Wassen) en Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM), in 2 percelen - Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europees Openbare Aanbesteding Meetapparatuur incl. Onderhoud - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie en onderhoud van...
Lees verder

Leveren, plaatsen en onderhouden van inzamelmiddelen ten behoeve van het omgekeerd inzamelen van afvalstoffen en grondstoffen - Gemeente Maassluis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-08-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Contractering Gecertificeerde Instellingen (GI's) - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ODVR.22 | Veilig Werken op Hoogte – Inspecties en Onderhoud Valbeveiliging - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie "Inzicht in Ongestructureerde Bestanden (IOB)" - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-11-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Ter beschikking stellen van Software ten behoeve van burgerzaken. - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aankoop voertuigen - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verwerken GFT SOZOG gemeenten - Gemeente Stadskanaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare procedure betreffende de implementatie, hosting en het onderhoud van een e-HRM systeem - Gemeente Huizen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Diepladervervoer binnen Eruopa - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van...
Lees verder

Interne baan en kunstwerken Logistiek Park Moerdijk - Havenbedrijf Moerdijk N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Exploitatie, ontwikkeling, beheer en onderhoud functiewaarderingsysteem HR21 - VNG Realisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

DragonFly system - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Instroommoment 01-07-2021 Inkoop Wmo Begeleiding - Brabantse Wal Gemeenten - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Website IFV - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Experts mobiliteit en duurzaamheid programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maatwerkovereenkomst Businesscase Gezinsopname 2.0 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

ICT Hardware - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Markconsultatie Inkoop- contract- en leveranciersmanagement programmatuur - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie - Medische en technische bulk- en cilindergassen - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Waterstof, argon, edelgassen,...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding "Levering Straatbakstenen" - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132, Drenthe NL13 |...
Lees verder

210086SDD – Inkoop Inburgeringsaanbod Onderwijsroute MBO - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Adviesbestek Nieuwbouw Filtergebouw PS Sellingen - N.V. Waterbedrijf Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 |...
Lees verder

Regio Rivierenland - Leaseauto's - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Commerical of the Shelf gebruiksrechten en Gerelateerde diensten - Vereniging Wigo4it in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-08-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Curriculum management TU Delft - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Contractmanager vastgoed - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 2022 - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

LIFE19 MIBA FILLER Pilot: Wet Mills for approx 700kg/h DS IBA - Blue Phoenix Group
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Officiële monitoring van Zoönotische Salmonella in pluimvee - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder