zondag 11 juli 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Projectmanager Vastgoed - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Housing datacenter - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Internationale zakenreizen en overige dienstverlening - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Digital Research Enviornment - SURF B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Onderzoeksdiensten
Lees verder

Concurrentiegerichte dialoog - Brainport Smart District: ontwerp, realisatie, operationalisering en voortdurende optimalisatie van slimme infrastructuur - Stichting Brainport Smart District
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Waterlopen 2021 - 2022 gemeente Tholen - Gemeente Tholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342...
Lees verder

Maatwerk fiscale wettenpockets - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leveren van plantmateriaal en aanverwante dienstverlening - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ombouw patrouillevaartuigen voor emissiereductie en refit - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: | CPV: Schepen en boten
Lees verder

Aankondiging van een wijziging (2.163e) t.b.v. dienstverleningsovereenkomst cateringservices - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Leasefietsen - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31091560: Aankondiging van een wijziging eerste fase Marker Wadden - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Groen Gas - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Van Maerlantlyceum Ehv - perceel 1 (bouwkundig) - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Medewerker vaccinatie, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EU School- en Kantoormeubilair - Viviani
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132 | Procedure:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie onderhoud ACSM systeem - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Adviseur Duurzaamheid (8-24 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verwerving Rookgeneratoren - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemeente Veendam & Pekela - Europese aanbesteding Ambtelijke werkzaamheden en (startende) zelfstandigen - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maaien Grebbelinie - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwkundig en installatietechnische aannemer REC P - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie nieuw contract Wmo HO De 5 gemeenten vanaf 01-10-2022 - Gemeente Rucphen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Archiefbewerking OZHZ - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Fysieke beveiligingsdiensten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inspectie, meting en beproeving elektrotechnische installatie (NEN1010) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoormeubilair en hospitality meubilair - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst economische analyses en aanverwante dienstverlening - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Directional drilling service - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-08-2021 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

A04.18.2021 Inhuur Stadmaker Energiepark - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Lipsi Ti2 A1R Confocal microscope - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Renovatie Brandweerkazerne DIRK - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering tweeënzestig (62) Stikstofspoeluitrustingen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

aankondiging instellen besloten inhuurplatform voor inhuur van onderwijsplanners en roosteraars - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

ROK Spelen - Gemeente Huizen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering van personen- en bedrijfsvoertuigen - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Smartlockers - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

BI ontwikkelaar - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Leerroutes B1- en Z-route - regio Fryslân - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Uninterruptible Power Supplies - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Medische Materialen - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud Openbaar Groen - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Leerroute Onderwijsroute - inburgering regio Fryslân - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Communicatieadviseur Mobiliteit - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Groothandel Geneesmiddelen - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van Multifunctionele print- en kopieerapparatuur (mfc's) t.b.v. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-10-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Landelijk - Data XXL - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Lineaire versnellers - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie arboprofessionals - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidsdiensten
Lees verder

Adviseur Bodem - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare procedure voor leveringen NEN-EN 590 Diesel ten behoeve van de Gemeente Oude IJsselstreek - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Consessie Zaanstreek-Waterland 2024 - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Openbaarvervoersdiensten
Lees verder

Accountmedewerker NPRZ - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maatschappelijke begeleiding asielstatushouders - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323...
Lees verder

Programma NISE Vervanging Informatie landschap Erfpacht & Uitgifte - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Fitnessapparatuur - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering Tractoren - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Software TBKK Politie - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vechtdal Verbinding N340/N48 en N377 - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gunningen DAS Q2 2021 Alphen aan den Rijn - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Jeugdbescherming & Jeugdreclassering - Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Spinale implantaten en bruikleeninstrumentarium - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanschaf hulpverleningsvoertuigen - Veiligheidsregio Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Roosterapplicatie VRF en VRGV - Veiligheidsregio Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA maatwerk kasten en vitrines - Koninklijk Conservatorium - Hogeschool der Kunsten Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

VNGR - Fullstack Go ontwikkelaar - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

Senior Business Analist Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (GBI) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Bomen snoeien gemeente Zutphen - Gemeente Zutphen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Onderhoud Chassis, achteropbouw en banden VRFGV - Veiligheidsregio Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder