dinsdag 20 juli 2021

Misstanden op bouwplaats in Best

Inspectie SZW
Misstanden op bouwplaats in Best
De Inspectie SZW heeft de werkzaamheden op een bouwplaats in Best stilgelegd. Tijdens een controle op maandag 21 juni bleek dat de vijf werknemers ernstig gevaar liepen vanwege onveilige arbeidsomstandigheden.
Lees verder

Arbobeleid universiteiten nog onvoldoende
De 14 universiteiten in Nederland besteden veel aandacht aan de werkdruk van hun personeel, maar dit heeft nog niet voldoende effect. Voor andere aspecten als ongewenst gedrag en discriminatie is bij de universiteiten veel minder aandacht. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW onder de universiteiten. De inspectie SZW verwacht niet dat met de huidige actieplannen de problemen op het gebied van werkdruk, ongewenst gedrag en discriminatie worden opgelost. De Inspectie heeft iedere...
Lees verder

En we noemen haar: 'Nederlandse Arbeidsinspectie'
De Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 "Nederlandse Arbeidsinspectie" heten. De komst van de Europese toezichthouder, European Labour Authority, en het feit dat de naam Arbeidsinspectie in de praktijk gebruikelijker en veelzeggender is, hebben geleid tot dit besluit.
Lees verder

Maaltijdplatform krijgt boete van € 176.000,-
Een platform voor de bezorging van maaltijden heeft van de Inspectie SZW een boete gekregen van € 176.000,-. Het platform heeft in 2018 22 buitenlandse werknemers (vreemdelingen) maaltijden laten bezorgen. Het platform had voor hen geen werkvergunning aangevraagd terwijl dit wel verplicht is. Het bedrijf overtreedt hiermee de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).
Lees verder