woensdag 7 juli 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over de milieubeoo...

Kamerbrief over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over de milieubeoordeling voor windturbinenormen
Staatssecretaris Yeşilgöz informeert de Eerste en Tweede Kamer over de gevolgen van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1395) over de milieubeoordeling voor windturbinenormen en over de gevolgen voor windturbineparken en milieubescherming van omwonenden.
Lees verder

Kamerbrief over appreciatie Raadspositie Internationaal Aanbestedingsinstrument
Minister Kaag (BZ) en staatssecretaris Keijzer (EZK) informeren de Tweede Kamer over de Raadspositie inzake het Internationaal Aanbestedingsinstrument (International Procurement Instrument, IPI). Het doel van het IPI is om wederkerigheid op de markt voor overheidsopdrachten af te dwingen, zodat EU-bedrijven betere toegang krijgen tot aanbestedingen in derde landen.
Lees verder

Bijlage 2: Duitsland
Lees verder

Bijlage 3: Frankrijk
Lees verder

Bijlage 1: België
Lees verder

Bijlage 6: Oostenrijk
Lees verder

Bijlage 4: Italië
Lees verder

2e aanbiedingsbrief Uitvoeringsbesluiten Recovery and Resilience Facility (RRF)
Minister Hoekstra van Financiën en minister Blok van Economische Zaken en Klimaat sturen de Tweede Kamer een 2e brief met uitvoeringsbesluiten in het kader van de Recovery and Resilience Facility (RRF).
Lees verder

Bijlage 7: Slowakije
Lees verder