woensdag 14 juli 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over het bericht Shell handelt volgens accountant niet in o...

Beantwoording Kamervragen over het bericht Shell handelt volgens accountant niet in overeenstemming met eigen klimaatdoel
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius beantwoordt vragen over het bericht Shell handelt volgens accountant niet in overeenstemming met eigen klimaatdoel.
Lees verder

Kamerbrief over de uitkomst van de onderhandelingen over de Europese Klimaatwet
Staatssecretaris Yeşilgöz informeert de Eerste en Tweede Kamer over de uitkomst van de onderhandelingen over de Europese Klimaatwet en de daarmee gepaard gaande noodzakelijke eerste stappen voor aanpassing van de Nederlandse Klimaatwet.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over naleving van het Urgenda-vonnis
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius beantwoordt Kamervragen van het Kamerlid Ouwehand (PvdD) over 'het niet naleven van het klimaatvonnis door de Nederlandse Staat en een dreigende nieuwe rechtsgang van Urgenda als er niet binnen een maand een serieus klimaatplan op tafel ligt'.
Lees verder

Aanbiedingsbrief Participatieve Waarde Evaluatie klimaatbeleid
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Brede steun voor ambitieus klimaatbeleid als aan vier voorwaarden is voldaan: Resultaten van een raadpleging onder meer dan 10.000 Nederlanders over het Nederlandse klimaatbeleid'.
Lees verder

Kamerbrief over aanvullende steun voor evenementen
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over nieuwe generatie kernenergie
Staatssecretaris Yeşilgöz (EZK – Klimaat en Energie) beantwoordt vragen over de nieuwe generatie kernenergie. De vragen zijn gesteld door het Teede Kamerlid Bontenbal (CDA).
Lees verder

Beslisnota bij Kamerbrief over aanvullende steun voor evenementen
Lees verder

Kamerbrief bij Monitor Wind op Land 2020
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de doelstelling om 6.000 megawatt aan opgesteld vermogen windenergie op land te realiseren in 2020.
Lees verder

Bijlage Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid
Lees verder