dinsdag 6 juli 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Nota naar aanleiding van verslag Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening

Nota naar aanleiding van verslag Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening
Nota naar aanleiding van het verslag: regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/ 881 (Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening)
Lees verder

Beantwoording Kamervragen bij de 1e suppletoire begroting 2021 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Minister Blok beantwoordt vragen bij de 1e suppletoire begroting 2021 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Lees verder

Inventarisatie EU-beleid als evenaring van nationale emissiereductie industrie
Onderzoek naar scenario's  waarin uitsluitend Europese regelgeving de Nederlandse reductiedoelen voor de industrie borgt,  waardoor de nationale CO2- heffing niet meer nodig zou zijjn.
Lees verder

Kamerbrief over uitvoering motie van de leden Agnes Mulder en Lodders
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar scenario's  waarin uitsluitend Europese regelgeving de Nederlandse reductiedoelen voor de industrie borgt,  waardoor de nationale CO2- heffing niet meer nodig zou zijjn.
Lees verder

Kamerbrief over eventuele technische briefing Digital Markets Act en Digital Services Act
Staatssecretaris Keijzer (EZK) biedt een technische briefing aan over de voorstellen voor de Wet digitale markten (Digital Markets Act) en de Wet digitale diensten (Digital Services Act). Met deze technische briefing wil zij de Tweede Kamer informeren over beide voorstellen, de voortgang van de onderhandelingen en over de Nederlandse inzet tijdens de onderhandelingen.
Lees verder

Kamerbrief over publicatie subsidieregeling Omscholing naar kansrijke beroepen in de ict en techniek
Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede Kamer over de publicatie halverwege juli van de subsidieregeling Omscholing naar kansrijke beroepen in de ict en techniek. Deze regeling is onderdeel van een aanvullend sociaal pakket om mensen met baanonzekerheid zekerheid te bieden dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar (nieuw) werk of het behouden van werk. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over dominante marktpositie van Vlaamse mediabedrijven
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt vragen over de dominante marktpositie van Vlaamse mediabedrijven. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Eppink (JA21).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over Jaarverslag 2020
Minister Blok (EZK) beantwoordt vragen over het Jaarverslag 2020. De vragen zijn gesteld door de rapporteurs van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Alphen aan den Rijn mag in enquête kiezen tussen windmolens en windmolens'
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Alphen aan den Rijn mag in enquête kiezen tussen windmolens en windmolens' . De vragen zijn gesteld door het Kamerlid Leijten (SP).
Lees verder