woensdag 9 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Beekdalontwikkeling Aa-dal Zuid - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-07-2021...
Lees verder

marktconsultatie strooimaterieel, opzetstrooiers en aanhangstrooiers - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Herontwikkeling Ferro hoofdkantoor M4H Rotterdam Makers District - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Onderhoud van Blowers op AWZI's (DIG-11350) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

AI 2020-0265 Aanschaf parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Lichtmastreclames - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 08-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Reeve Sluis en Bruggen - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur Incidentpreventie en Incidenthandler IBD - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Bestek 21- 04 Reconstructie Plantagebaan te Wouw - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Revisie, keuren en leveren van afblaasveiligheden - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2024 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Richtlijn 2014/24/EU en AW niet van toepassing op Verkoop bouwperceel voor Dienstencentrum Gaxel Grens/zWork Center in de Gemeente Winterswijk/Stadt Vreden. - Gemeente Winterswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst ICT Hardware - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Wijziging van de overeenkomst met Douwe Egberts Professional Netherlands B.V. - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Webmonitoring - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Gebied Zee-Zevenaar - Herstel landhoofd kunstwerk 26.521 K-X00015 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A |...
Lees verder

Marktconsultatie Landelijk - Machine-2-Machine (M2M) mobiele connectiviteit - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Realisatie 4 gemalen Contract 3 (DIG-11963) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-06-2021...
Lees verder

Marktconsultatie Antigeen sneltest SARS-COV-2 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Best Value - Nieuwbouw rwzi Gaarkeuken - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-08-2021...
Lees verder