dinsdag 8 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Videoconferencing software (SaaS) - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

onderhoud w- en e- installaties gemeente Woerden - Gemeente Woerden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verdiepingssessie - Materialen met Toekomst: Hout in de GWW - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verkenning: Portfolio van vier bruggen Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland (terugkoppeling) - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: De Transitiemotor: lokale coalities in de ondergrond - Energietransitie - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verkenning: Community Portfolioaanpak Bruggen (Van theorie naar praktijk, langjarige samenwerking SOK Kademakers) - Stichting De Bouwcampus
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Repressieve Operationele Informatie Voorziening (ROIV) - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - Raamovereenkomst toets-organisatie uitvoeringscontracten TunnelAlliantie - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Startersloket - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding Raadsinformatiesysteem Gemeente Beuningen - Gemeente Beuningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Kantoorartikelen en Papier KNAW - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens openbare procedure voor de schoonmaakdienstverlening ten behoeve van Stichting Voorgezet Onderwijs Kennemerland - Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Walstroominfrastructuur voor riviercruises in Gent - Oproep tot aanvraag tot deelneming - - North Sea Port Flanders nv van publiek recht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Scanoplossing parkeervoorzieningen gemeente Veendendaal - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AI 2020-0238 Onderhoud klokken - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Werktuigbouwkundige en installatietechnische materialen - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Sanitaire ge- en verbruiksmiddelen - Stichting Autoriteit Financiƫle Markten
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Schoonmaak- en...
Lees verder

Bouwmanagement - Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs "De Breul"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst plaatsen beschoeiingen gemeente Hoeksche Waard 2021-2024 - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-06-2021...
Lees verder

Renovatieverkenner - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vloeronderhoud - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4,...
Lees verder

Drukken, Hechten en Postaal Verwerken van Programmabladen - KRO-NCRV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31166161: Calamiteitenbestrijding Waterverontreiniging Rijkswateren Zuid Holland, Brabant en Limburg. - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

LED armaturen 2021-2027 - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Koop, levering en onderhoud voertuigen - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31165890: Realisatie vervanging geleidewerk Blauwverlaat - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Hulpverleningsvoertuigen tbv Veiligheidsregio IJsselland - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding gebruikershardware - Stichting Kempenhaeghe/De Berkenschutse
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder