zondag 6 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Sanitaire Voorzieningen 3 Services - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Datacenter Naturalis Biodiversity Center - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud minigemalen en rioolgemalen - Gemeente Maasgouw
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422...
Lees verder

Market consultation PET-CT system - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beeldvormingsapparatuur voor...
Lees verder

HR Job marketing & doelgroep targeting - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Radiologische dienstverlening - Bevolkingsonderzoek Noord
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Diverse Tolkdiensten voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers en Dienst Terugkeer en Vertrek bestaande uit 3 percelen. - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie - EU-301 Lijnverbindingen - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bovengrondse...
Lees verder

Gegevensmakelaar - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Gasloos Oldambt - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Motorcrosspakket ten behoeve van het Ministerie van Defensie - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw Havenervaringscentrum - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Onderhoud werktuigbouwkundige installaties - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

PSA/HR applicatie (Personeels- en Salaris Administratie & Human Resource applicatie) - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Automatencatering Waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31163492 5 Onderzoeken TB3 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

AI 2021-0039 Levering standaardarmaturen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Architectenselectie voor het ontwerpen van een nieuw zwembad - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dienstverlening viering oud & nieuw 2021/2022 Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctional Printers, aanverwante diensten en verbruiksartikelen - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Expert for Business Export Coaching in the Apparel Sector in Morocco - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SAP Technisch Beheer en Technisch Applicatiebeheer - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Flexpool Medewerker bron- en contactonderzoek GGD, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inkoop van een belastingapplicatie inclusief frontoffice - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Request For Information Gun Laying and Positioning System - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2021 | Plaats...
Lees verder

Marktconsultatie Analytical Storage Platform - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Bomenbeheer, gemeente Apeldoorn, 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BZ - EA - Inhuur Veranderkundige Expertise - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2021005 Bedrijfswagens t.b.v. Serviceteam - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND...
Lees verder

31154247: LVO en MJO LCC/CCC/VSL Oosterscheldekering - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Senior Inkoopadviseur - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Projectleider Regionale Samenwerking- Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Senior Systeem-Netwerkbeheerder - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DOS-2021-0001617 Portfolio- en projectmanager - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Eindejaarsgeschenken - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Flexibele Arbeidskrachten - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DOS-2021-0001616 BI Specialist - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Bedrijfsgeneeskundige dienstverlening - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichting inhuur - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

System Integrator - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Eu aanbesteding NuLelie 2021 - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-08-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 |...
Lees verder

Projectbegeleiding ontwerp en (optioneel) bouw onderwijshuisvestingsprojecten - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Leveren, gebruiksklaar opleveren en onderhouden van interactieve touchscreens - Da Vinci college (aanbestedende dienst)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure Leerlingen administratiesysteem (LAS) Stichting Quadraam - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Intermediaire en brokerdienstverlening zonder DAS - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leerroutes wet Inburgering 2022-2025 - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Volwasseneneducatie en andere...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure Schoonmaakdienstverlening Alfrink College - Alfrink College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ministerie van Financiƫn - EA Pentesten - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering campagneborden en -frames verkeersveiligheid - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

VRI onderhoud - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding brokerdiensten (externe inhuur) - Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder