zaterdag 5 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
AI 2018-0118 CAN Noorderkwartier aanleg maaiveldinrichting woningen laagbouw - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-09-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Doorontwikkelen GronD365 applicatie. - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Vervanging Warmte Opwekking Installaties welzijnsgebouw en nieuwe sporthal naar duurzame installaties Waddinxveen - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-07-2021...
Lees verder

Marktconsultatie Ambulante Begeleiding, Groepsbegeleiding en Kortdurend Verblijf - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Bouwteam 'Realisatie VVA-recreatiepark' - Gemeente Aalsmeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL...
Lees verder

Purchase-to-Pay - Stichting Breda University of applied sciences
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Inhuur Flexibele Arbeidskrachten - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Qualification System Offshore Grid NL - Platform + T&I Hollandse Kust - TenneT TSO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

ROK WRM Simon Stevin Kazerne Ede - Gemeente Ede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-07-2021...
Lees verder

Open House - Beschermd Wonen - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding brandstoftank met diesel (HVO50) gemeente Roermond - Gemeente Roermond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Kringloopwinkel exploiteren en inzameling grof huishoudelijk afval (huis aan huis) - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Strategisch Marketingbureau tbv Stichting Saxion - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder