vrijdag 25 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
W&S executive search/ direct reports - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur van personeel - Omgevingsdienst Haaglanden *
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

e-HRM-systeem incl. salarisverwerking gemeente Zeist - Gemeente Zeist
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Koopstromenonderzoek 2021 - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Medewerker burgerzaken - gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Casing Oil County Tubular Goods (OTCG) - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Market Consultation Toll Vehicle passages - RDW
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Beheer van wegen
Lees verder

AI 2020-0154 Verbouwing Stadhuis, begane grond (perceel 4) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-02-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding laden, afvoeren en verwerken van grof tuinafval en bladafval - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

BOS Hoogwater - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nationaal openbare aanbesteding BHV-opleidingen - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Chemicaliën management en registratie software (CMRS) - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen & Inspecteren rioolleidingen 2021-2022 Duiven, Westervoort en Zevenaar - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen lijngoten en kolken 2021-2022 nr. WDZKolk2021-2022 In de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

het met SW bedrijf Caparis sluiten van overeenkomst voor re-integratiedienstverlening (vrijwillige transparantie) - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

DAS Devices SIVON - Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering en onderhoud hekwerken en poorten WSHD 2021 ev - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Het ontsluiten van actuele 360-gradenbeelden via een tool, incl. de levering van panoramafoto's t.b.v. het Centraal Halte Bestand - Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering trams Provincie Utrecht - N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst levering Containers 20ft ISO 1CC Transport AD - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding payrolling en contractmanagement Waterkracht - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Instandhouding en verduurzaming Jeannette Donker-Voetgebouw - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Software licenties en renewals - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Software licenties en renewals - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Rijksbrede ROVK Persoonlijke Beschermingsmiddelen - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Programmamanager - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Woningbouw Bredius - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten 2016 - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanschaf van F-35 SAPF containers - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van...
Lees verder

Fase 3 serviceplatform -80 vriezers - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Industriële...
Lees verder

Leveren, Ondersteunen en Onderhouden van Audio Visuele Middelen - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ENOA- Inkoopadviesdiensten Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) - Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ondersteuning bij de ontwikkeling van CoronIT - Vaccinatie - Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inkoop en levering van duurzame elektriciteit - Groningen Seaports NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ambtelijke ondersteuning van Medezeggenschapscommissies en Bijzondere Commissies - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren van Drukopnemers en daaraan gerelateerde accessoires en diensten. - Brabant Water NV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Stoffering en binnenzonwering - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Website - ZonMw
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-08-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Inhuur ICT-specialisten UvA/HvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Ballistische veiligheidshelmen t.b.v. DJI - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering Elektriciteit - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

mechanisch groenonderhoud 2021(2022) gemeente Vught - Gemeente Vught
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Elektrische operationele en niet-operationele dienstvoertuigen - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Traineepool 2021-2023 - Gemeente Waterland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwbouw Academie Tien (Berlijnplein, gemeente Utrecht) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31161149 Planuitwerking V&R HLD Trance 4&5 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs - VO Veghel - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwblok Video - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Automatisering Bezetting- en benuttingsmetingen - Hogeschool Van Hall Larenstein
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Telecommunicatiediensten - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1...
Lees verder

Bouwmanagement - Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs "De Breul"
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Drukwerk - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering, reparatie en onderhoud elektrische voertuigen Groenbedrijf Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

15319 | Directievoering & Toezicht bij Vervanging beveiligingsinstallaties en overige aanpassingen PI Alphen te Alphen aan den Rijn - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure:...
Lees verder

EA keukenapparatuur en-meubilair - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Carbon transport and storage - AEB Amsterdam - AEB Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gasopslag
Lees verder

Eindejaarsgeschenken 2021 - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Leerling-InformatieSysteem - Stichting Katholiek Onderwijs Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Middleware - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud binnen en buiten zon- en lichtwering - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie geo-tooling - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Server & Storage - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Market consultation 5 Axis milling machine - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Modernisering betalingsverkeer - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Ontwikkeling...
Lees verder

Electrical submershable pump (ESP), downhole equipment + Running services - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie Collectieve Zorgverzekering Minima - Gemeente Heemskerk
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 |...
Lees verder

Prijscodeboek Groen - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

BHV opleidingen - UWV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WMO Hulpmiddelen Noord Drenthe - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Adviseur Markt en Overheid - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Marktconsultatie Onderhoud elektrische deuren - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder